Artikel

Beste H2O-artikel 2014: verspreiding van geneesmiddelen via rwzi’s

KWR-auteurs winnen vakbladprijs

Lieke Coppens (KWR; Copernicus Instituut Universiteit Utrecht), Jos van Gils (Deltares), Thomas ter Laak (KWR; Wageningen Universiteit), Bernard Raterman (KWR) en Annemarie van Wezel (KWR; Copernicus Instituut Universiteit Utrecht) hebben op 23 april tijdens het voorjaarscongres van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) in Utrecht de prijs gekregen voor het beste artikel van 2014 op H2O-Online. Zij wonnen de prijs met hun artikel ‘Impact van rwzi’s op geneesmiddelconcentraties in kwetsbaar oppervlaktewater’.

Transport en afbraak van stoffen in beeld

Volgens de jury geven de prijswinnaars “een heldere beschrijving van een modelsysteem dat voor heel Nederland laat zien hoe twee medicijnen via het effluent van de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terechtkomen en vandaar de ecologische waterkwaliteit of de drinkwaterwinning kunnen beïnvloeden. Door hydraulische en technologische modellen te combineren, worden het transport en de afbraak van de stoffen in beeld gebracht tijdens de route vanaf de consument, via riool en zuivering naar oppervlaktewater en grondwater. Het artikel maakt inzichtelijk waar in Nederland drinkwaterwinningen of Natura-2000-gebieden beïnvloed worden door medicijnresten in effluentlozingen van rwzi’s. De methode is ook te gebruiken voor andere stoffen, andere waterfuncties en andere vraagstellingen. De effecten van de waterketen op watersysteem en drinkwaterwinning die aldus in beeld worden gebracht, bieden een belangrijke en praktisch bruikbare basis voor beleidskeuzes in zuivering en kwaliteitsbeheer.”

Tweede prijs ook voor KWR

Felicitaties waren er ook voor de auteurs van het artikel dat op de tweede plaats eindigde: ‘Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers’ van Leo Heijnen, Kimberly Learbuch, Edwin Kardinaal (KWR), Serge Rotteveel, Hans Ruiter (Rijkswaterstaat, WVL) en Imke Leenen (Grontmij). Dit artikel beschrijft een nieuwe methode om door DNA-analyse van oppervlaktewatermonsters vast te stellen of een fecale besmetting van het water afkomstig is van mensen, dieren of watervogels. Deze informatie is volgens de jury belangrijk om te bepalen via welke maatregelen de besmetting kan worden bestreden.

Met bloemen in de hand; de trotse prijswinnaars! Vlnr: Monique Bekkenutte (directeur KWN), Lieke Coppens (KWR), Peter de Jong, juryvoorzitter (Witteveen+Bos) en Annemarie van Wezel (KWR).

Met bloemen in de hand; de trotse prijswinnaars! Vlnr: Monique Bekkenutte (directeur KWN), Lieke Coppens (KWR), Peter de Jong, juryvoorzitter (Witteveen+Bos) en Annemarie van Wezel (KWR).

delen