Artikel

Start Europees project BINGO

Lokaal voorbereid zijn op klimaatverandering

Op 9 en 10 juli 2015 vond in Lissabon de kick-off plaats van het BINGO-project: Bringing Innovation to Ongoing Water Management – A better future under climate change. Dit project met een budget van bijna 8 miljoen euro wordt gefinancierd door de Europese Commissie via het Horizon 2020-programma. Het onderwerp van BINGO is de vertaling van mondiale klimaatscenario’s, zoals beschreven door de IPCC, naar het lokale niveau. Wat betekent klimaatverandering voor de watermanager of het waterbedrijf?

Nederlandse inbreng

BINGO wordt gecoördineerd door het onderzoeksinstituut LNEC uit Portugal en omvat naast LNEC en KWR in het kernteam ook andere partners uit het samenwerkingsverband ARC.

De speerpunten voor KWR in BINGO zijn:

  • Coördinatie van de zes Europese research sites,
  • Ontwikkelen van een risicobenadering en adaptatiestrategieën voor extreme weersomstandigheden
  • Ontwikkelen van beheers- en governancebeleid voor de aanpassing aan toekomstige klimaatsveranderingen.

Vanuit Nederland werken Vitens en Provincie Gelderland samen met KWR mee aan een casus over verdroging en verdamping op de Veluwe. Hierin staat het verdampingsonderzoek van KWR centraal. Ook worden resultaten uit eerdere projecten ingebracht, zoals de adaptatieoplossingen uit het inmiddels afgeronde project PREPARED.

Bezoek ambassadeur

Voorafgaand aan de kick-off bracht een delegatie van de Nederlandse projectpartners een bezoek aan de Nederlandse ambassadeur in Portugal, Govert Jan Bijl de Vroe, om hem nader te informeren over BINGO en de Nederlandse rol in dit project. De Nederlandse ambassadeur woonde op zijn beurt op 10 juli het openbare programma van BINGO bij, waar onder andere een lezing was van Paulo Lemos, de Staatssecretaris van Milieu van Portugal, die het belang van BINGO voor duurzame watervoorziening in Portugal en Europa benadrukte.

Photography © Madalena Aleixo

Photography © Madalena Aleixo

delen