Agenda

Agenda

Working on a future-proof drinking water provision

DPWE Workshop Bioassays

Evenement details

Als drinkwatersector hebben we te maken met grote uitdagingen ten aanzien van waterkwaliteit en zuivering. In het kader van het onderzoeksprogramma DPWE van de drinkwaterbedrijven Dunea, PWN, Waternet en Evides, doen KWR en Het Waterlaboratorium onderzoek naar diverse vragen die hieruit voortkomen.

Op maandag 6 december organiseert DPWE een workshop over de (on)mogelijkheden die bioassays bieden voor onderzoek naar waterkwaliteit en zuivering. KWR en Het Waterlaboratorium zullen ervaringen en resultaten presenteren. Daarna zullen we met elkaar bediscussiëren wanneer en waarom bioassays ingezet kunnen worden en wanneer juist niet. We nodigen u van harte uit voor deze workshop.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier om deel te nemen.