Nieuws

Bedrijfstakonderzoek drinkwaterbedrijven viert 40-jarig jubileum

Jubileum voor veertig jaar collectief onderzoek in de drinkwatersector

In 2023 vieren de drinkwaterbedrijven en KWR veertig jaar samenwerking binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO). In deze periode is gezamenlijk een gedegen kennisbasis ontwikkeld die de drinkwaterbedrijven ondersteunt bij hun belangrijke taak: het produceren van schoon, veilig en voldoende drinkwater. Naast het ontwikkelen van die kennisbasis heeft het BTO ook als doel om te innoveren. De drinkwaterbedrijven kunnen op deze manier inspelen op maatschappelijke vraagstukken waar de sector in toenemende mate mee te maken krijgt: ervoor zorgen dat ook in de toekomst voldoende schoon drinkwater geleverd kan worden.

In 2023 organiseren we in het kader van veertig jaar Bedrijfstakonderzoek twee kennisevenementen waarbij collectief onderzoek en de betekenis voor de waterpraktijk de rode draad vormen. Ook reiken we de BTO Implementatieprijs uit.

GRROW Symposium op 15 maart

We starten het jubileumjaar op 15 maart met het GRROW Symposium (Generational and Radical Rethinking of the Watersector). Tijdens dit symposium zullen de uitkomsten van het GRROW-project worden belicht, zowel voor de projectdeelnemers als voor geïnteresseerde (drink)waterprofessionals. GRROW ontwikkelde een methode om aan de hand van de dialoog tussen generaties in de watersector – starters en ervaren waterprofessionals – de toekomstbeelden van een duurzame drinkwaterwatersector in kaart te brengen.

BTO Festivaldag op 8 juni

Op 8 juni zijn alle BTO-partners van harte welkom op de BTO Festivaldag, de jubileumeditie van de tweejaarlijkse programmadag. Tijdens deze feestelijke dag staan we stil bij de rijke kennisbasis die veertig jaar onderzoek voor en door de drinkwatersector heeft opgeleverd. We belichten ontwikkelingen die in vier decennia praktijkgericht onderzoek hebben plaatsgevonden en wat deze betekenen voor de huidige uitdagingen waar de drinkwatersector voor staat. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het omgaan met klanten, van ‘aansluiting’ naar verschillende klantperspectieven. Of hoe we toen en nu kijken naar waterbesparing. Tijdens deze dag gaan sprekers van drinkwaterbedrijven en KWR in op inhoudelijke BTO-thema’s en actuele ontwikkelingen, zoals de aandacht voor circulariteit en water en het betrekken van jonge waterprofessionals.

Inzending BTO Implementatieprijs

Tijdens de BTO Festivaldag reiken we ook de BTO Implementatieprijs uit. Met de BTO Implementatieprijs belonen we het  succesvol samenwerken tussen experts van drinkwaterbedrijven of  Vewin en onderzoekers van KWR, waarbij de kennisoverdracht heeft geleid tot toepassing in de praktijk. Projecten kunnen worden aangemeld bij KWR tot en met maandag 3 april 2023.

delen