Nieuws

Samenwerking waterbedrijven en universiteiten belangrijk op internationaal CCWI-congres

CCWI-congres voor het eerst in Nederland

180 deelnemers met een groot aantal nationaliteiten informeren elkaar op het congres Computing and Control for the Water Industry (CCWI) over onderzoeken en toepassingen op het gebied van leidingsystemen voor drink- en afvalwater. Belangrijk issue is de toepassing van tools, programma’s en concepten in de praktijk van waterbedrijven. De Nederlandse deelnemers kunnen veel baanbrekend onderzoek laten zien, maar vooral de succesvolle toepassing daarvan, zoals het zelfreinigende leidingnet, de vraagvoorspeller SIMDEUM (in de tool Water-Use Info) en tools als OptiValves (met CAVLAR) en USTORE.

Veel belangstelling voor Nederlandse ontwikkelingen

Nederland is het land nagenoeg zonder waterverlies. Dat is iets wat voor veel landen nog een onbereikbaar doel lijkt te zijn. In het congres kan worden getoond dat zoiets ook niet van de ene op de ander dag kan bereikt worden, maar dat het een resultaat is van een lange traditie van hoogwaardige kwaliteit in onderzoek én toepassing. Vooral concepten als het zelfreinigend leidingnet wordt met belangstelling bekeken, maar veelal nog als té lastig om toe te passen.

PWN: toepassingen helpen ons verder

Loet Rosenthal, directeur Watervoorziening van PWN, liet in zijn openingskeynote zien welke effecten de toepassing van de onderzoeksresultaten heeft gehad. Beginnend bij de benadering voor leveringszekerheid, zoals in de jaren ’90 ontwikkeld en ondertussen onderdeel van de Waterleidingwet. Door goede toepassing daarvan is een ramp bij de voorziening aan Texel voorkomen: toen de leiding naar het eiland brak, was er vooral grote opluchting dat de leveringszekerheidsanalyse had laten zien dat een dergelijke leiding dubbel moet worden uitgevoerd.

Peter Horst, ook van PWN, kon in zijn bijdrage laten zien dat het zelfreinigende leidingnet al sinds 2005 wordt toegepast en dat dat miljoenen euro’s aan investeringen heeft bespaard. En dan worden de niet-opgetreden bruin waterklachten nog niet meegenomen.

Maar ook nieuwe toepassingen, mogelijk gemaakt door software als SIMDEUM, laten zien dat nauwe samenwerking tussen onderzoekers en bedrijven loont.

Een heel nieuw vakgebied werd toegelicht door Jan Vreeburg. Met het concept ‘Water Out, Shit In’ zal een nieuwe benadering voor het rioolnet worden ontwikkeld, gericht op het optimaal terug winnen van grondstoffen uit afvalwater. Ook hier is potentie om significante verbeteringen aan te brengen in een heel groot netwerk met een lange levensduur.

 

delen