dr. Johann Poinapen

dr. Johann Poinapen

  • Onderzoeker

Johann heeft zich onlangs aangesloten bij KWR en maakt deel uit van het team voor Industry, afvalwater en hergebruik, waar hij als Senior Researcher de taak heeft om kwalitatief hoogwaardige toegepast-onderzoek- en adviesprojecten aan te trekken.
Hij heeft zo’n twintig jaar ervaring in water- en afvalwatertechniek in zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden. Daarbij heeft hij een breed scala van capaciteiten ontwikkeld en ingezet: technisch leiderschap, technisch ontwerp, onderzoek, business development, projectmanagement, operationeel management en bedrijfsvoering. Johann heeft als consultant en als praktijkgericht onderzoeker gewerkt aan water/afvalwaterbehandeling, waterhergebruik en resource recovery voor de water- en resources-sectoren. Met de ervaring in deze sectoren, opgedaan op uiteenlopende locaties wereldwijd, heeft hij competenties ontwikkeld en toegepast in biochemisch-procesontwerp, waterkwaliteitstechniek, waterhergebruik, membraanfiltratie, ontzilting, verwijdering van biologische nutriënten, vergisting, ontsmetting, geavanceerde oxidatie en modellering. Als technisch leider in water- en afvalwaterprocestechniek voor internationale technische adviesbureaus heeft hij gewerkt met waterbedrijven, mijnbouwbedrijven, olie- en gasproducenten en overheden om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan eisen voor waterkwaliteit, hergebruik van water/effluent, lozing en de kwaliteit van biosoliden.
Direct voorafgaand aan zijn komst naar KWR was hij Director van het Institute of Applied Sciences, de onderzoeks- en adviestak van de University of the South Pacific. In die rol werkte hij direct samen met publieke en private partijen aan hun economische, milieutechnische en maatschappelijke uitdagingen. Daarmee droeg hij met zijn technisch leiderschap en strategievorming bij aan verduurzaming van water en milieu in Oceanië/Stille Zuidzee. In Australia had hij de technische leiding voor water bij Amec Australia en was verantwoordelijk voor de procestechniek in een groot project van Arrow Energy-PetroChina/Shell voor de winning van gas uit steenkoollagen en de behandeling van verzilt water. Voorafgaand aan zijn verbintenis met Amec Australia had hij verschillende leidinggevende functies bij het internationale adviesbureau MWH (nu onderdeel van Stantec), waar hij belangrijke bedragen leverde aan de organisatie. In de loop der jaren heeft hij een uitgebreid netwerk opgebouwd van lokale en internationale collega’s en partners in de watersector. Johann promoveerde bij de Water Research Group van de Universiteit van Kaapstad in de simultane behandeling van rioolslib en verzuurd afvalwater uit mijnen. Hij is een Fellow van de Institution of Engineers Australia en is geregistreerd als ‘professional chemical and environmental engineer’ bij Engineers Australia.