Nieuws

Industriële koeling in de toekomst zonder koeltorens

Op 7 december organiseerde de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) samen met ENVAQUA de Themadag Industrieel Koelwater in Rozenburg. Tijdens de bijeenkomst is besloten tot het oprichten van een landelijk Koelwaterplatform. Het platform moet gaan bijdragen aan de uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers en een rol gaan spelen bij de herziening van Europese BAT BREF Cooling (ICCP).

Warmte hergebruiken

Namens KWR sprak Frank Oesterholt van KWR tijdens de themadag over de toekomst van industriële koelwaterconditionering. Volgens hem hebben koeltorens geen toekomst. Dat is een gevolg van veranderende productieprocessen, die na afschrijving van bestaande infrastructuur niet meer produceren op fossiele brandstoffen, maar binnen de toekomstige waterstofeconomie ‘all-electric’ worden. Hij denkt overigens dat bij de industrie beslist een koelbehoefte zal blijven bestaan, maar dat daarbij de warmte zal worden hergebruikt in plaats van via koeltorens verloren te gaan naar de buitenlucht. In 2050 zullen warmtepompen, Organic Rankine Cycles (ORC) of zelfs membraan distillatie zorgen voor de omzetting van laagwaardige warmte in hoogwaardige warmte, koude, elektriciteit en/of water!

Industriële koeling.

 

 

 

delen