Agenda

Agenda

WiCE Bijeenkomst Routes naar een circulaire economie: end-of-pipe volstaat niet

Evenement details

Het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) bestaat uit gezamenlijk onderzoek van de waterbedrijven en partners in en om de waterketen, met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Recent is het project ‘Circulair Water 2050’ over routes naar een circulaire waterketen afgerond. Binnen dit WiCE-project is voor een referentiegemeente een (visuele) stip op de horizon ontwikkeld voor een circulaire waterketen in 2050. Vervolgens is door middel van backcasting in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de transitie te maken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Een van de conclusies van dit ‘Circulair Water 2050’ project is dat er een periode van erfenis is waarin (tijdelijke) uitbreiding van zuiveringen voor drinkwater en rioolwater onvermijdelijk is om de kerntaken te vervullen. Maar in een Circulaire Economie mogen de kosten voor extra zuiveringsstappen en bescherming van de waterkwaliteit niet bij de drinkwaterconsument en de belastingbetaler worden neergelegd. Dit staat haaks op het EU-milieubeginsel ‘de vervuiler betaalt’ en de verantwoordelijkheid van producenten, zoals in de Europese Green Deal 2050 is beschreven. Op termijn mogen de extra zuiveringstappen ook niet meer nodig zijn. End-of-pipe oplossingen gaan niet samen met een circulaire economie en ook niet met de klimaatdoelen, omdat extra zuiveringsstappen een enorme klimaatvoetafdruk opleveren. Hoe kunnen we namens de maatschappij ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt voor de extra zuiveringstappen? De deelnemers zullen mogelijke antwoorden op deze vraag ontwikkelen tijdens deze bijeenkomst met input van zes vooraanstaande sprekers gevolgd door een werksessie waarin we de backcasting methode toepassen.

Backcasting methode

In een vingeroefening met backcasting gaan de deelnemers van deze WiCE bijeenkomst mogelijke routes verkennen naar één afgebakend stip op de horizon: Uiterlijk in 2050 betaalt de vervuiler voor de (tijdelijke) uitbreiding van zuiveringen voor drinkwater en rioolwater. Hoe maken we deze visie werkelijkheid? Wat zijn de tussenstappen? Deze vragen worden besproken met een breed gezelschap van experts in waterkwaliteit, bronbescherming, juristen, strategen en beleidsadviseurs. In de discussies zullen de deelnemers verkennen hoe deze grote stap richting een circulaire economie kan worden gezet en wat we nu moeten doen om het haalbaar te maken.

Sprekers

  • Marleen van Rijswick (keynote), Professor Europees en Nederlands waterrecht, Directeur Utrecht University Centre for Water, Oceans and Sustainability Law
  • Aalke Lida de Jong, AquaMinerals, Milieu- en duurzaamheidsmanager
  • Kees Roest, KWR, Onderzoeker Energie & Circulaire Systemen, Programma coördinator TKI Watertechnologie
  • Bas Nanninga, Unie van Waterschappen, Beleidsadviseur Circulaire economie
  • Koen Zuurbier, PWN, Strategisch Adviseur Drinkwater
  • Andrew Segrave, KWR, Onderzoeker toekomstverkenning & strategieontwikkeling
  • Joep van den Broeke (host), KWR, Onderzoeker & Programmamanager WiCE

Doelgroep & locatie

Experts in bronbescherming, KRW, waterkwaliteit, juristen, strategen, beleidsadviseurs bij waterbedrijven, waterschappen, Vewin en de Unie van Waterschappen. Het PWN Bezoekerscentrum De Hoep is goed bereikbaar met OV; tien minuten OV-fietsen vanaf intercitystation Castricum.

Projectpartners

Programma

Wanneer Wat Wie
10:30–11:00 Inloop met koffie Plenair
11:00–11:15 Aftrap en introductie WiCE, WiCE programma 2024-2029 Joep van den Broeke
KWR
11:15–11:30  

Toelichting WiCE project ‘Circulair Water 2050’

 

Kees Roest

KWR

11:30–11:45 Energie- en materiaalstromen in de waterketen: waar liggen de circulaire mogelijkheden? Aalke Lida de Jong

AquaMinerals

11:45–12:00 Backcasting: Van stip op de horizon naar een routekaart Andrew Segrave

KWR

12:00–12:30

 

De waterketen in een Circulaire Economie. Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater. Uitbreiding van rioolwaterzuiveringen met de 4e trap en water als grondstof. Bas Nanninga

Beleidsadviseur Circulaire Economie UvW

12:30–13:00 Lunch
13:00–13:15 Praktijkcasus PWN Koen Zuurbier

PWN

13:15–14:00 Hoe het recht kan bijdragen aan een billijk en duurzaam beheer van waterkwaliteit en een rechtvaardige verdeling van de kosten die daarmee gepaard gaan. Uitbreiding van de producenten-verantwoordelijkheid en het milieubeginsel dat de vervuiler betaalt.

Inclusief 15 minuten plenaire vragen/gesprek.

Prof. mr. Marleen van Rijswick

Utrecht Universty Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

14:00–14:15 Koffiepauze
14:15–15:15 Werksessie inclusief uitleg: vingeroefening met backcasting. Aanname: periode van erfenis maakt extra zuiveringsstappen onvermijdelijk. Stip op de horizon: in 2030 betaalt de vervuiler voor de extra zuiveringsinspanningen. Hoe maken we deze visie werkelijkheid? Wat zijn de tussenstappen? In subgroepen, procesbegeleiding Henk-Jan van Alphen

KWR

15:15–15:45 Plenaire discussie, inclusief collectieve conclusies

Reflectie door Prof. mr. Marleen van Rijswick

Joep van den Broeke

KWR

15:45–16:00 Afsluiting Symposium Joep van den Broeke

KWR

16:00–17:00 Bezoek Tentoonstelling – Leven tussen water en land (facultatief) en Borrel Plenair
17:00 Einde