Nieuws

“Toekomst watereconomie is circulair”

Wim van Vierssen houdt keynote op Essener Tagung

“Over de stedelijke waterketen valt niet te onderhandelen. Bij water gaat het om kwaliteit en veiligheid voor burgers en het milieu, om bedrijfszekerheid, gebruiksgemak en niet in de laatste plaats om deskundigheid.” Dat zegt KWR-directeur Wim van Vierssen tijdens zijn lezing op de vijftigste Essener Tagung in Duitsland. Hij breekt een lans voor de aanjagersrol van de watersector in de circulaire economie, zowel als het gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, om opslag van water in de ondergrond alsook om innovatief assetmanagement. “Door te innoveren in de watersector kan de samenleving kosten besparen en tegelijkertijd het niveau van dienstverlening nog verhogen.”

Van Vierssen geeft aan dat de watersector ondanks zijn bescheiden omvang een grote invloed heeft op andere sectoren. Hij noemt ter illustratie een aantal voorbeelden van kennis en referentieprojecten die zijn stelling onderstrepen.

  • De ‘urban waterbuffer’ waarbij regenwater ondergronds wordt opgeslagen en in tijden van droogte wordt opgepompt.
  • Het inbrengen van een autonome inspectierobot in het stedelijke drinkwaterleidingnet, als ondersteuning bij vervangingsprogramma’s en lekkagedetectie.
  • Upcycling van reststoffen uit de drinkwaterzuivering. De reststoffen kunnen bijna volledig worden hergebruikt in de glas-, papier-, en tapijtindustrie. Dit betekent duurzaam ondernemen met kostenvoordeel.

Conclusies

  • De stedelijke waterketen is onderwerp en inspiratiebron van verschillende innovaties. Een gezamenlijke aanpak leidt sneller tot duurzame oplossingen.
  • De circulaire economie maakte het mogelijk om met technologische oplossingen een duurzamere waterketen te realiseren.
  • Grote maatschappelijke vragen zijn nog onopgelost.
  • De circulaire economie biedt de watersector de kans om een prominente rol te spelen.
  • Gezondheid, bedrijfszekerheid, gebruiksgemak en kosten; de stedelijke waterketen vraagt om specialisten.

delen