Nieuws

Nauwe samenwerking tussen Cranfield Water Science Institute en KWR

Cranfield Water Science Institute en KWR hebben afgesproken hun samenwerking op het gebied van veerkrachtig stedelijk waterbeheer te verlengen en te versterken. Daarbij wordt Heather Smith gastonderzoeker bij KWR en Jos Frijns gastdocent in Cranfield. Het ontwikkelen, onderhouden en delen van kennis is belangrijk voor Cranfield en KWR. In de praktijk betekent dit dat de instituten de komende tijd gezamenlijk optrekken als het gaat om onderwijs en opleiding van medewerkers, ruime aandacht voor het delen van kennis, en samenwerking met andere kennisinstituten.

Cranfield Water Science Institute en KWR willen de lopende samenwerking op het gebied van veerkrachtig stedelijk waterbeheer intensiveren door een gastonderzoeker bij KWR en een gastdocent in Cranfield aan te stellen. KWR en Cranfield Water Science Institute werken al geruime tijd samen, onder meer in Europese H2020-projecten en nieuwe projectvoorstellen. Deze samenwerking heeft meerdere keren geleid tot gezamenlijke wetenschappelijke publicaties. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een voortzetting van de nauwe band die is ontstaan als gevolg van het gastprofessoraat van hoogleraar Paul Jeffrey bij KWR van 2016 tot 2018.

Heather Smith is lector op het Cranfield Water Science Institute. Haar onderzoek richt zich op de bestuurlijke aspecten van de watersector en het snijpunt van technische innovatie, beleid en maatschappelijke drivers voor water services. Jos Frijns is manager van het Resilience Management and Governance-team bij KWR. Hij is senior-onderzoeker op het gebied van watergovernance, kennisstrategieën, toekomstverkenningen, de nexus tussen water en energie, en water in de circulaire economie. Smith en Frijns doen al een aantal jaren samen wetenschappelijk onderzoek naar watergovernance en zijn daardoor de aangewezen personen om de verdere samenwerking tussen Cranfield Water Science Institute en KWR gestalte te geven. Ze zullen onder meer gezamenlijk onderzoeksvoorstellen voorbereiden en artikelen schrijven.

Het plan is dat Cranfield Water Science Institute, KWR en andere samenwerkingspartners in de toekomst nog meer zullen samenwerken in het kader van de internationale platforms Water Reuse Europe en Watershare.

Heather Smith en Jos Frijns.

delen