Nieuws

Nieuwe dumpingen en stijging cocaïne- en canabisgebruik

KWR publiceert voor zesde keer resultaten over drugs in het riool van grote steden

Het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) publiceert vandaag de resultaten van de drugsmonitoring in het rioolwater van grote steden. Hoogleraar Pim de Voogt van KWR onderzocht opnieuw Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Begin dit jaar deed hij hetzelfde bij negen kleine gemeenten in de provincie Utrecht. Conclusie 1: de verschillen tussen grote en kleine steden blijken gering. Conclusie 2: het gebruik in Utrecht en Eindhoven is in 2016 gestegen.

Voor het rioolwateronderzoek verzamelden onderzoekers gedurende één week in maart chemische analyses van afvalwatermonsters in ruim 60 steden in Europa. Het gaat daarbij om cocaïne, amfetamine, ecstasy, methamfetamine en cannabis. KWR werkt in dit onderzoek samen met waterschap De Dommel (Eindhoven), Waternet (Amsterdam) en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (Utrecht).

Confronterende cijfers niet populair

Omdat de langlopende rioolwaterstudie alleen een beeld geeft van drugsgebruik in de drie grote steden, breekt hoogleraar Pim de Voogt van KWR opnieuw een lans voor een grootschaliger studie. “Tot nu toe hebben amper 20 van de 390 Nederlandse gemeenten een rioolonderzoek uit laten voeren. De besturen van deze gemeenten krijgen confronterende cijfers over drugsgebruik onder ogen die, na openbaarmaking, stevige discussies teweegbrengen. In de media oogsten zij met onze bevindingen voornamelijk negatieve aandacht. Het lovenswaardige initiatief dat de bestuurders tonen om de drugsproblematiek in beeld te krijgen, vindt geen gehoor. Twee dagen later is de rust in Nederland weergekeerd”.

Zie ook: Rioolonderzoek is beleidsinstrument voor gemeente

De Voogt: “Voor alle duidelijkheid: De gemeenten Amsterdam, Utrecht en Eindhoven geven geen opdracht voor het onderzoek. KWR doet het Europese rioolwateronderzoek in die steden samen met de waterschappen. De kleine gemeenten in de provincie Utrecht (maar ook bijvoorbeeld Enkhuizen) gaven wel zelf opdracht aan KWR”.

Resultaten 2016 op een rijtje

KWR analyseerde afgelopen zes jaar (2011-2016) de Nederlandse resultaten afkomstig van de steden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven en rapporteerde deze aan het EMCDDA. De resultaten van Amsterdam voor 2016 zijn niet beschikbaar door een technisch probleem in de verwerking van de metingen.

Zie ook: Nederlandse steden opnieuw in top 5 drugsgebruik en Drugs in het riool.

Cocaïne

Op basis van de metingen zijn de dagelijkse vrachten van benzoylecgonine (als maat voor cocaïne), MDMA (ecstasy), amfetamine, methamfetamine en THC-COOH (als maat voor cannabis) berekend. De benzoylecgonine vrachten in Utrecht en Eindhoven, die in de jaren 2011-2015 constant waren of een lichte daling lieten zien, blijken in 2016 fors (50-100%) gestegen te zijn.

Methamfetamine

Methamfetamine wordt in Nederland slechts zeer beperkt gebruikt. In Utrecht werd geen meetbare vracht aan methamfetamine gemeten tot nu toe, terwijl in Eindhoven voor het eerst in de afgelopen zes jaar een meetbare, maar geringe hoeveelheid methamfetamine werd aangetroffen.

MDMA

Voor de partydrug MDMA (ecstasy) geldt, net als in de afgelopen jaren, dat in 2016 in Nederland het hoogste gebruik van heel Europa wordt geconstateerd. Utrecht laat een min of meer constante vracht zien over de periode 2012-2016 (in 2011 werd een dump in Utrecht geconstateerd), in Eindhoven is in voorgaande jaren diverse malen van directe dumps van MDMA sprake geweest, terwijl de data van 2016 Eindhoven een ‘normaal’ consumptiepatroon laten zien (met stijgend gebruik van MDMA in het weekend).

Amfetamine

Het amfetaminegebruik in Utrecht is in de periode 2011-2016 min of meer constant gebleven en ligt op een gemiddeld Europees niveau. In Eindhoven zijn ook in 2016, net als in verschillende voorgaande jaren, incidenteel zeer hoge vrachten te zien. Zo werd op één dag gedurende de monsternameweek in maart 2016 in totaal bijna 15 kilo amfetamine met het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie aangevoerd. De dumpingen hebben geen invloed op de zuiveringscapaciteit van de regionale waterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Eindhoven.

Cannabis

De Nederlandse steden laten het hoogste gebruik van cannabis in heel Europa zien. De vrachten die in 2016 in Utrecht en Eindhoven zijn gemeten, komen overeen met die welke in de periode 2011-2015 in deze steden zijn aangetroffen. Ze zijn overigens wel verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Hoe rioolwater drugsgebruik toont

FM61frCIIt4

Bron video: http://nos.nl/op3/artikel/2148201-jouw-plasje-liegt-niet-over-je-drugsgebruik.html  

delen