Nieuws

Jaarbeeld 2022: wateronderzoek is mensenwerk

In het KWR Jaarbeeld 2022 staan de wereldwijde uitdagingen rond water centraal. Onze onderzoekers schreven door het jaar heen veelvuldig over inzichten en resultaten die de brede KWR-onderzoeksagenda bestrijken. In dit jaarbeeld bieden we u met trots een bloemlezing uit hun blogs.

KWR functioneert op hoog wetenschappelijk niveau dankzij de inzet en expertise van onze mensen. Zij illustreren hoe water wereldwijd verbindt en richting kan geven aan het oplossen van globale problemen. We besteden aandacht aan de inzet van data bij watervraagstukken, hoe we omgaan met ‘forever chemicals’ als PFAS en de zorg voor gezond en voldoende grondwater. We beschrijven de gevolgen van klimaatverandering voor drinkwaterbeschikbaarheid alsook de centrale rol van water in een circulaire economie. Dankzij de samenwerking met vele partners en de publicatie van wetenschappelijke- en vakartikelen, reikt de inzet, betrokkenheid en kennis van KWR-experts verder dan Nederland, verder dan vandaag – en geregeld ook verder dan de grenzen van hun wetenschappelijke expertise.

Early careers

In zijn voorwoord blikt CEO Dragan Savic terug op het afgelopen jaar. Een periode waarin we veel nieuwe, hooggekwalificeerde wetenschappers hebben kunnen werven en waarin onze early careers – én die van waterbedrijven – zich op de kaart hebben gezet met een breed gedeeld scenario over de toekomst van drinkwater, gebaseerd op het GRROW-onderzoek.

Technologie en mensen

Samen met de Nederlandse, Vlaamse en internationale drinkwater- en watersector blijven we ook in 2023 en de komende jaren op zoek naar antwoorden op de wereldwijde uitdagingen rond water, met de inzet van wetenschap en technologie. En een centrale rol voor mensen.

delen