Nieuws

Wim van Vierssen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

KWR-directeur Wim van Vierssen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede heeft hem donderdag 21 juni 2018 de versierselen opgespeld die horen bij deze bijzondere Koninklijke onderscheiding.

Van Vierssen kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van KWR. Op 29 mei nam hij ceremonieel afscheid als hoogleraar Science System Assessment van het water-gerelateerde onderzoek van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Speech Burgemeester Verhulst

Ten overstaan van de deelnemers aan het symposium, sprak burgemeester Verhulst de volgende woorden.

“Gedurende zijn hele loopbaan is Wim van Vierssen vanuit diverse rollen betrokken geweest op het gebied van water, milieu en innovatie. Hij heeft zijn kennis van waterbeheer ingezet voor het oplossen van Nederlandse en mondiale waterproblemen op basis van zelfbedachte innovatieve concepten die tot duurzame verbeteringen hebben geleid.”

“Naast zijn functie als directeur bij KWH Water, heeft hij onder andere gewerkt voor het Nederlands instituut voor ecologie, het Internationaal instituut voor Waterbouw en Milieutechniek en Wageningen University & Research. Professor Van Vierssen was betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen private en publieke partijen. Voorbeelden hiervan zijn het samensmeden van drie verschillende ecologische instituten tot NIOO, het verwerven van de UNESCO-status voor het IHE, het ontwikkelen en begeleiden van een aantal grote nationale onderzoeksinitiatieven, oprichten van de Stichting TKI Watertechnologie, Allied Waters en Allied Waters B.V.”

“Door zijn indrukwekkend wetenschappelijk onderzoek en zijn grote maatschappelijke betrokkenheid heeft hij een zeer belangrijke en onderscheidende bijdrage geleverd op het terrein van waterwetenschappen, watertechnologie en watermanagement. Daarnaast is de inzet van de heer Vierssen door het leggen van internationale verbanden en excellente kennisoverdracht van grote betekenis voor zowel de nationale als internationale samenleving.”

Personen die een benoeming in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen, hebben zich onderscheiden door een uitzonderlijke artistieke prestatie, exceptionele wetenschappelijke (onderzoeks-)prestaties, exceptionele technische innovatie of exceptioneel innovatief ondernemerschap.

 

delen