Nieuws

Jaarbeeld 2019: ‘In verbinding met de wereld’

Een terugblik op 2019 laat een productief jaar zien voor KWR. We nemen u graag mee langs belangrijke ontwikkelingen binnen onze focusgebieden: van geavanceerde zuivering tot waterhergebruik en hydroinformatica. Van water in de circulaire economie tot watervraagstukken voor de industrie. Hoogtepunten uit het nieuws schetsen een breed palet aan innovatief en praktijkgericht onderzoek voor de watersector, uitgevoerd door een steeds groeiende groep van experts. Het toenemend aantal nationaliteiten dat zijn weg vindt naar ons kennisinstituut, onderstreept de stevige positie van KWR in de internationale watersector. In het Jaarbeeld 2019 treft u in woord, beeld en cijfers wie wij zijn en wat wij voor de waterwereld betekenen. Hoe ons werk zijn weerslag vindt in talloze, uiteenlopende publicaties, leest u eveneens in het jaaroverzicht.

In zijn voorwoord blikt KWR-directeur Dragan Savic vooruit, onder meer met een pleidooi om waterthema’s niet alleen technisch maar ook vanuit een brede sociaal-maatschappelijke context op te lossen. “In het verleden werden technologieën vaak gekopieerd en elders toegepast. Dat werkt niet meer.” Niet verwonderlijk dat KWR zich steeds zichtbaarder richt op actuele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Dat Nederland daarbij een vooraanstaande positie inneemt in de internationale watersector, ligt voor de hand. Onze focus voor het komend jaar is dan ook helder: We moeten onze jarenlange ervaring met water verdergaand verbinden met de rest van de wereld”.

delen