Nieuws

RIWA-Rijn wordt nieuwste bewoner KWR-gebouw

Na jarenlang samen werken voor rivierwaterkwaliteit nu ook letterlijk dichter bij elkaar

RIWA-Rijn en KWR werken al lang regelmatig samen. Vanaf 2024 wordt dat nog gemakkelijker, omdat RIWA-Rijn naar het KWR-gebouw verhuist. Op vrijdag 15 december ondertekenden KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg het huurcontract.

Op 1 januari 2024 neemt RIWA-Rijn officieel haar intrek in het KWR-gebouw in Nieuwegein. Op vrijdag 15 december ondertekenden KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg het huurcontract.

Drinkwater uit Rijnwater

RIWA-Rijn is al meer dan 70 jaar kennisinstituut en belangenbehartiger van de Nederlandse waterleidingbedrijven die het water van de Rijn gebruiken voor de bereiding van drinkwater. Leden zijn de waterbedrijven Oasen, PWN, Vitens en Waternet – tevens aandeelhouders van KWR. RIWA-Rijn is een van de drie zelfstandige secties binnen de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA, naast de secties voor Maas en Schelde. Elke sectie behartigt de drinkwaterbelangen in zijn stroomgebied: kwaliteitsontwikkeling, onderzoek, rapportage, voorlichting en acties.

Internationaal werken aan waterkwaliteit

RIWA-Rijn streeft naar een waterkwaliteit van de Rijn die het mogelijk maakt om drinkwater te bereiden met eenvoudige, natuurlijke zuiveringstappen. Om dit doel te bereiken, zet RIWA-Rijn samen met de Internationale Vereniging van Waterleidingbedrijven in het Rijnstroomgebied IAWR, voortdurend haar inhoudelijke kennis en invloed in om het belang van een schone rivier onder de aandacht te brengen van politici, overheden en beleidsmakers in waterbeheer en industrie.

Al jaren samenwerkingspartners

RIWA-Rijn en KWR werken al jarenlang regelmatig samen, bijvoorbeeld binnen diverse onderzoeksprojecten uit het collectieve onderzoeksprogramma voor de watersector, het Bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven BTO. Bovendien staat KWR RIWA-Rijn bij in de Expertgroep Waterkwaliteit Rijn en de IAWR-adviesraad. Ook hebben RIWA-Rijn en KWR samen de zuiveringsopgave-index ontwikkeld die RIWA-Rijn jaarlijks publiceert in zijn jaarrapport over de waterkwaliteit van de Rijn.

KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg ondertekenen het huurcontract.

KWR-directeur Dragan Savić en RIWA-Rijn-directeur Gerard Stroomberg ondertekenen het huurcontract.

Voortaan nog gemakkelijker

“Omdat het onderzoeksveld van RIWA-Rijn veel overlap heeft met dat van KWR, was het voor ons een logische en voor de hand liggende keuze om voor KWR te kiezen,” zegt de RIWA-Rijn-directeur. “Door letterlijk dichter bij elkaar te zitten, wordt de samenwerking nu nog gemakkelijker. In plaats van de telefoon, kunnen we nu regelmatig samen een kopje koffie pakken.” Ook KWR-directeur Savić is verheugd over de kansen die deze nieuwe nabijheid biedt.

delen