project

Circulaire watervoorziening tuinbouw: Water in de kas

Watervoorziening is van eminent belang voor de glastuinbouw. Er moet voldoende zoet (giet) water beschikbaar zijn, ook in droge perioden, en het water moet schoon zijn en niet te veel zouten bevatten. Ook zijn afspraken gemaakt om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw de komende jaren aanzienlijk te verlagen en uiteindelijk te elimineren.

Dit project maakt deel uit van een samenhangend programma dat moet leiden tot een integrale en duurzame (giet)watervoorziening: het verkrijgen van “goed gietwater”, reductie van het gebruik van ontsmettingsmiddelen en geen emissie van nutriënten en milieuvreemde stoffen. Het programma (cluster) Circulaire watervoorziening (glas)tuinbouw bestaat uit 4 projecten:

1. Water naar de kas: zoetwatervoorziening en puttechnologie
2. Water in de kas: microbieel ‘gezond’ gietwater
3. Water uit de kas: waterzuivering en hergebruik
4. Operate: exploitatie van circulaire gietwatersystemen 

Binnen deze vier projecten wordt gekeken naar de aanvoer, afvoer en het gebruik van water op een schaalniveau dat de individuele tuinder overstijgt. Zo kan meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus, vergroten van zelfvoorzienendheid van de sector, efficiënt watergebruik, matchen van (regionale) wateroverschotten en watertekorten in tijd en plaats, hergebruik van water.

Technologie

Het project ‘Water in de kas’ richt zich op de ontwikkeling van microbieel “gezond” gietwater. In de (glas)tuinbouw wordt veel geteeld op water (substraatteelt). In de kas kan dit resulteren in ontwikkeling van biofilms, plantenziekte(s), remming van de groei, productieverlies, etc.

Uitdaging

Er zijn indicaties van problemen, maar onduidelijk is de mate waarin zich deze voordoen, welke micro-organismen voor de problemen zorgen en wat eraan valt te doen. Momenteel wordt daarvoor in veel gevallen permanente desinfectie (bv. waterstofperoxide, ozon) gebruikt, maar deze beheersmaatregel levert alleen kortstondige  verbetering. Mogelijk komt dit omdat beschermende micro-organismen door deze methode ook worden afgedood.

Oplossing

Het onderzoek wil methoden ontwikkelen om de groei van plantpathogene micro-organismen in het water te voorkomen of te remmen. Dit zou het gebruik van desinfectie beperken (kostenbesparing en kwaliteitsverbetering van het gewas). Bovendien hoeft het water minder vaak te worden ververst, wat emissies naar de omgeving beperkt. Om beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van plantpathogene micro-organismen tijdens het teeltseizoen, is bij 2 telers een meetprogramma gestart waarbij een scala aan chemische en microbiologische parameters wordt vastgesteld, en worden gekoppeld aan de teeltomstandigheden.