project

Eutectic Freeze Crystallisation

Expert(s):
ing. Erwin Beerendonk

 • Startdatum
  01 jul 2013
 • Einddatum
  31 dec 2016
 • samenwerkingspartner(s)
  EFC, Evides Industriewater, Hatenboer Water en KWR Watercycle Research Institute

Het doel van dit project is het vaststellen van de haalbaarheid van EFC voor de behandeling van regeneraat ionenwisseling zoals toegepast voor DOC-verwijdering / ontkleuring en van ontharding (m.n. drinkwater en water gerelateerde toepassingen in de industrie) door middel van onderzoek op semi industriële pilotschaal onder praktijkcondities.

Technologie

EFC is een veelbelovende techniek voor de verwerking van geconcentreerde zoutoplossingen. Idealiter is het zoutgehalte nabij de saturatiegrens, bij lagere gehalten is een concentratiestap vereist om op een dergelijk niveau te komen. De techniek is inmiddels op kleine schaal bewezen. Het te verwachten kostenniveau is daarbij aantrekkelijk ten opzichte van alternatieven als verdamping gevolgd door kristallisatie. De volgende stappen voor verdere ontwikkeling van de EFC technologie zijn onderzoek onder praktijkcondities, onderzoek naar verdere opschaling in een continu-proces en bepalen van de toepassingsmogelijkheden vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Dit TKI-project sluit aan bij het lopende project gericht op het modelleren van EFC via TTIW / Wetsus (participatie van Vewin, Evides Industriewater (EIW) en EFC Separations).

Uitdaging

In dit TKI project wordt een viertal opbrengsten gerealiseerd:

 1. Inventarisatie van water gerelateerde (industriële) toepassingen van IEX, en het vaststellen van het mogelijke “operating window” voor de te realiseren semi–industriële pilot. Tevens wordt gekeken naar de mogelijke herbruikbare residuals en de valorisatie daarvan;
 2. Realisatie van een semi-industriële pilot installatie;
 3. Op locatie wordt de werking van EFC onder praktijkcondities experimenteel bepaald met behulp van de pilot;
 4. Op basis van de resultaten wordt de feasibility van EFC voor genoemde toepassingen vastgesteld in vergelijking met alternatieve methoden.

Oplossing

De inventarisatie van water gerelateerde (industriële) toepassingen van IEX en het vaststellen van de ontwerpcondities van de semi-industriële pilot zijn afgerond. De pilot is gerealiseerd door EFC en is geïnstalleerd en opgestart op de EIW locatie DWP Botlek. Op deze locatie zal de pilot uitvoerig worden getest met het verbruikte regeneraat van DWP Botlek voor de terugwinning van de overmaat regeneratie zout (NaCl). Kristallisatie van het zout vindt plaats bij het eutectische punt van -21°C en 23,3%. De pilot is voorzien van een verbeterde kristallisator met een capaciteit van 50 – 300 kg ijs per uur en een nieuwe settler waardoor ijs- en zoutkristallen efficiënter van elkaar gescheiden kunnen worden. Ook zijn voorzieningen aangebracht om zowel de ijskristallen als de zoutkristallen te wassen om de kwaliteit van het teruggewonnen water en zout te verhogen. Het onderzoek met de semi-industriële pilot op locatie is inmiddels afgerond. Momenteel wordt de bevindingen en resultaten van het pilot onderzoek uitgewerkt.  en zal de haalbaarheidsstudie worden afgerond.