Nieuws

KWR opnieuw WHO Collaborating Centre Water Quality & Health

De WHO heeft KWR opnieuw aangewezen als Collaborating Centre on Water Quality and Health. De komende vier jaar gaat KWR met de WHO werken aan microbiologische en chemische waterkwaliteitsrichtlijnen voor drinkwater, recreatiewater en waterhergebruik, aan het beperken van de opbouw van antibioticaresistentie in het milieu, en aan de kwaliteitsbeoordeling van Household Water Treatment Systems en snelle microbiologische analysemethoden.

KWR is sinds 2013 door de World Health Organization aangewezen als Collaborating Centre (CC) on Water Quality and Health. CC’s zijn instituten die in een langdurig samenwerkingsverband de WHO helpen met de werkzaamheden en het halen van de doelstellingen. Via deze samenwerkingen krijgt de WHO toegang tot de beste instituten ter wereld en tot de institutionele capaciteit die het nodig heeft. Wereldwijd zorgen 15 CC’s op het gebied van water en sanitatie voor het verzamelen van gegevens voor WHO-rapporten, het organiseren van bijeenkomsten of het ontwikkelen van richtlijnen. De WHO werkt samen met kennisinstituten zoals KWR omdat het vaak gespecialiseerd advies nodig heeft. Op grond van ruim veertig jaar onderzoek in waterkwaliteit en gezondheid heeft KWR veel expertise in huis.

delen