Jaarbeeld 2021

De watersector als betrouwbare leverancier van teruggewonnen grondstoffen uit de watercyclus

Hoe praktijkgericht onderzoek nieuwe grondstofketens mogelijk maakt

Water is wellicht de meest circulaire grondstof op aarde. Het is dan ook niet gek dat de watersector het voortouw heeft genomen om haar processen en grondstofgebruik zo circulair als mogelijk in te richten. Om hun krachten te bundelen en zo hun ambities waar te maken, maken de waterbedrijven gebruik van de collectief opgerichte organisatie AquaMinerals. AquaMinerals en KWR werken samen in het realiseren van duurzame en circulaire grondstofketens.

AquaMinerals (voorheen Reststoffenunie) werd in 1995 opgericht door de drinkwaterbedrijven met als belangrijkste taak het op een veilige en verantwoorde manier bestemmen van reststoffen die vrijkomen bij het maken van drinkwater. Daar waar het in 1995 vooral inkopen van afvalverwerking was, vinden veruit de meeste reststromen anno 2021 hun weg naar functionele toepassingen. Deze stromen laten daarmee ook een steeds beter duurzaamheids- en financieel rendement zien. Sinds 2018 treden ook waterschappen toe tot het collectief. Op dit moment heeft AquaMinerals 11 drinkwaterbedrijven en 5 waterschappen als aandeelhouder.

Circulaire inzet

AquaMinerals probeert de stoffen zo duurzaam en circulair als mogelijk onder te brengen in hoogwaardige grondstofketens. De duurzaamheid wordt uitgedrukt in CO2-footprint in de keten, hier stuurt AquaMinerals actief op. De afgelopen vijf jaar kijken we steeds nadrukkelijker of de stoffen ook circulair kunnen worden ingezet. Hierbij hanteren we de voorkeurscascade van (1) toepassing in dezelfde toepassing als de stof vrijkwam, (2) toepassing in de watercyclus, (3) toepassing in de biologische- of technische kringloop en tot slot (4) lineair.

Calcietkorrels.

Calciet en ijzerpellets

Het realiseren van deze ketens kan AquaMinerals uiteraard niet alleen. Ze werkt hierbij nadrukkelijk samen met de leveranciers van de stoffen, de waterbedrijven, maar uiteraard ook met marktpartijen die deze stoffen kunnen opwerken en in hun productieprocessen willen gaan gebruiken. Hiervoor is in veel gevallen praktisch onderzoek nodig; KWR is voor AquaMinerals daarbij een zeer belangrijke partner.

Deze samenwerking, vaak aangevuld met marktparten en waterbedrijven, heeft tot aansprekende nieuwe toepassingen geleid. Voorbeelden hiervan zijn (1) het toepassen van gemalen, gehygieniseerd en op specificatie afgezeefd calciet uit het onthardingsproces gebruiken als entmateriaal in datzelfde onthardingsproces of (2) het maken van ijzerpellets uit ijzerslib voor het verwijderen van arseen of fosfaat uit oppervlaktewater.

Vloeibaar waterijzer.

Krachtig collectief

Alleen met samenwerking in de keten kunnen we succesvol zijn in de circulaire economie. AquaMinerals verbindt daarom participanten, afnemers en dienstverleners. Waar we kansen zien, starten we gezamenlijke projecten en business cases op en richten we (nieuwe) ketens in. We vormen een krachtig collectief dat kennis deelt, innoveert en zorgdraagt voor de toekomst.

Olaf van der Kolk, directeur AquaMinerals, .

 

delen