Nieuws

Continue Biofilm Monitor klaar voor toepassing

Deze week hebben KWR en Milispec op de Vakbeurs Aqua Nederland de Continue Biofilm Monitor (CBM) gelanceerd. Met de CBM worden in één monitor zowel de biofilmvormende (groei) als de biomassa-accumulerende (adsorptie) eigenschappen van water bepaald op semi-continue basis (tweewekelijks). Na jaren van ontwikkeling kan de CBM nu breed worden ingezet.

Microbiologische (na)groei in het water kan leiden tot problemen als verstopping, verslechtering van de waterkwaliteit of verspreiding van ziekteverwekkers. Om dit in een vroeg stadium op te kunnen sporen en monitoren, hebben KWR en Milispec de CBM ontwikkeld. De CBM bestaat uit kolommen met glasparels en glasplaatjes waar continu water langs stroomt. Micro-organismen uit het water hechten aan het glasoppervlak en groeien, waardoor een slijmlaagje ontstaat (biofilm). Door het verschil in stromingscondities is de biomassa-adsorptie op de glasplaatjes gering, terwijl de biofouling op de parels optreedt door biomassagroei én biomassa-adsorptie. Het verschil tussen plaatjes en parels maakt duidelijk wat de bijdrage van beide processen is.

Tegen verstopping en vervuiling

De CBM is met name interessant voor partijen die regelmatig te kampen hebben met (microbiële) verstopping van leidingen of drainagesystemen, vervuiling van water en ophoping van potentiële ziekteverwekkers. De CBM kan helpen om te bepalen of het water verder gezuiverd moet worden, of bestaande zuiveringsprocessen aangepast moeten worden en om opslag- en transportsystemen verder te optimaliseren.

delen