Nieuws

Commissie VS stelt strenge legionella-beheersmaatregelen voor, vergelijkbaar met Nederlandse

KWR-legionella-expert in commissie National Academy of Sciences, Engineering and Medicine

Jaarlijks krijgen in de VS 52.000 tot 70.000 mensen de veteranenziekte (legionellose), een ziekte die wordt veroorzaakt door bepaalde legionellasoorten, zo concludeert een onderzoekscommissie van de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine, waarin ook KWR-legionella-expert Paul van der Wielen zitting had. De commissie was ingesteld nadat tussen 2012 en 2017 een toename aan legionellosegevallen was geconstateerd. In haar rapport stelt de commissie nu maatregelen voor die sterk vergelijkbaar zijn met de legionellabeheersmaatregelen die in Nederland al gelden voor gebouwen, drinkwaterinstallaties en koeltorens. Zorgpunt blijft dat de veelgebruikte urine-antigeentest niet alle soorten legionella-infecties detecteert.

De commissie die het onderzoek naar Legionella heeft uitgevoerd

De commissie die het onderzoek naar Legionella heeft uitgevoerd

Een expertcommissie van de prestigieuze National Academy of Sciences, Engineering and Medicine in de Verenigde Staten bracht vandaag een rapport naar buiten van bijna twee jaar onderzoek, waaraan ook KWR-legionella-expert Paul van der Wielen heeft meegewerkt:

  • Het rapport schat dat elk jaar 52.000 tot 70.000 mensen in de Verenigde Staten de veteranenziekte oplopen. Dat is tien keer hoger dan het aantal geregistreerde gevallen.
  • Wanneer water meer dan 5 x 104 kolonievormende eenheden Legionella per liter bevat, is dat reden voor serieuze bezorgdheid voor de gezondheid en is actie nodig om deze aantallen in het watersysteem te verlagen.
  • De commissie adviseert om in alle gebouwen de heetwatertemperatuur van de boiler boven 60°C te houden; op distale (ver van de boiler weg gelegen) punten in de drinkwaterinstallatie mag de heetwatertemperatuur niet beneden 55°C komen.
  • De commissie adviseert verplichte Legionella-monitoring voor openbare gebouwen.
  • De commissie wil een verplicht Legionella-beheersplan voor alle openbare gebouwen, inclusief hotels, bedrijven, scholen, appartementen en overheidsgebouwen.
  • Daarnaast is het nodig koeltorens te registreren en te monitoren.
  • Er is een nieuw ontwerp voor koeltorens nodig om Legionella in koeltorens beter te kunnen beheersen.

Aanleiding: toename legionellose in de VS

De expertcommissie werd in 2017 ingesteld toen duidelijk werd dat het aantal legionellosegevallen in de Verenigde Staten van 2012 t/m 2017 sterk was toegenomen: in de VS eist legionellose van alle wateroverdraagbare ziekten de meeste slachtoffers, terwijl het Drinkwaterbesluit in de Verenigde Staten geen impact heeft op het beheersen van Legionella.

KWR-expertise ingezet

De commissie had als taak een overzicht te creëren van de actuele wetenschappelijke kennis over Legionella en die kennis te gebruiken om adviezen te ontwikkelen voor legionellabeheer in de Verenigde Staten. Naast twaalf experts uit de VS en Canada was KWR-legionella-expert Paul van der Wielen als enige niet Noord-Amerikaan lid van deze commissie, die werd voorgezeten door prof Joan Rose (Michigan State University en KWR Honorary Fellow. Van der Wielen heeft vooral zijn expertise op het gebied van microbiële ecologie, bronnen voor Legionella en de wetgeving in Europese landen ingebracht. KWR heeft in de VS al vaker geadviseerd op het gebied van Legionella, onder meer in Flint.

Vergelijking met Nederlandse situatie

De conclusies van de commissie zijn natuurlijk gericht op de VS. In vergelijking met de VS zijn in Europa al meerdere maatregelen getroffen. Zo zijn hier al grenswaarden ingesteld voor Legionella in drinkwater en koeltorens. Ook is hier het nu voor de VS voorgestelde temperatuurbeheer al van kracht, net als het hebben van een beheersplan en Legionella-monitoring in prioritaire gebouwen. Het advies rond de koeltorens gaat echter verder dan het huidige Nederlandse beleid: hier moeten alleen koeltorens worden geregistreerd die na 1 januari 2010 in gebruik zijn genomen.

Beperkte registratie ziektegevallen

De Amerikaanse studie heeft verder laten zien dat het aantal ziektegevallen veel hoger is dan het aantal geregistreerde gevallen. De reden daarvoor is dat de meest gebruikte diagnostische test (urine-antigeentest) alleen de L. pneumophila serogroep 1 detecteert, waardoor ziekte met L. pneumophila serogroep 2 -14 vaak worden gemist. Daarnaast wordt de test alleen in het ziekenhuis toegepast, waardoor alleen de patiënten met ernstige ziekteverschijnselen worden getest. Dit aspect speelt ook in Europa, waar dezelfde test wordt toegepast, dus ook hier zal het aantal gevallen veel hoger zijn dan het aantal gerapporteerde gevallen.

Meer informatie

Het volledige rapport is te vinden op de website van de National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. U kunt het daar downloaden. De pagina biedt ook de link naar een korte versie en de mogelijkheid om het webinar van de presentatie van het rapport terug te kijken.

 

delen