Jaarbeeld 2021

BTO en WiCE: toegepast onderzoek met impact in de (water)praktijk

KWR voert diverse onderzoeksprogramma’s uit, waaronder BTO en WiCE. Het BTO is het collectieve onderzoeksprogramma van Nederlandse en Vlaamse waterbedrijven, hun vereniging Vewin en KWR, waarin KWR optreedt als coördinator en preferred supplier. Het doel van het BTO is het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat nauw aansluit bij de praktijk van de waterbedrijven én verbonden is met de nationale en internationale wetenschappelijke wereld. WiCE – Water in de Circulaire Economie – komt voort uit het BTO en brengt naast KWR en de waterbedrijven nog meer partners uit de watersector samen voor onderzoek dat een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening. Beide programma’s draaien dus om impact voor waterbedrijven, de watersector en de maatschappij.

Impact stories

En die impact mag er zijn: BTO- en WiCE-onderzoeksresultaten vinden hun toepassingen in de dagelijkse praktijk van waterbedrijven en van andere partners in de watersector. Drie recente verhalen geven daarvan mooie voorbeelden:

Ons gezamenlijke onderzoek draait om impact – reken dus op meer impact stories in de toekomst!

delen