Jaarbeeld 2021

Vier jaar Europese LIFE-Climate subsidie voor regionaal waterstofproject LIFE NEW HYTS

Onderzoek naar en demonstratie van groene waterstof voor transport

Een breed samengesteld consortium in de regio Utrecht heeft het project LIFE NEW HYTS (reNEWable green HYdrogen for TranSport) opgezet om de transitie naar groene waterstof regionaal te demonstreren en te stimuleren.

In het LIFE NEW HYTS project, dat onlangs voor vier jaar subsidie heeft ontvangen uit het Europese LIFE programma, heeft KWR de volgende rollen: coordinatie van het het project, installatie en operatie van de electrolyser en uitwerking van de  Life Cycle Analysis (LCA) en business case. De 4,6 miljoen euro subsidie draagt bij aan de realisatie van een productie- en distributiesysteem voor groene waterstof in de provincie Utrecht.

LIFE NEW HYTS beheelst de hele keten, van de productie en distributie tot het gebruik van groene waterstof in het wegtransport. Het verbindt de ambities in de regio vanuit het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Met groene waterstof kunnen we de stap zetten naar emissievrije, schone mobiliteit en CO2 uitstoot vermijden.

Afstemming vraag en aanbod

De invoering van ’elektrische voertuigen op groene waterstof voor vervoer’ stuit echter op een impasse: er is een gebrek aan tankstations voor waterstof door de geringe vraag en er wordt weinig geïnvesteerd in waterstofvoertuigen door het gebrek aan waterstoftankstations. Bovendien zijn de investeringen in het productie- en distributiesysteem voor groene waterstof nog hoog.

LIFE NEW HYTS wil door een combinatie van deskundigheid, operationele capaciteit, implementatie en beleidsvorming een lokale groene waterstofketen opzetten, van een zonne-energiepark tot waterstofvoertuigen. Door lokaal en regionaal samen te werken, kunnen ambities van partijen worden gekoppeld. Verder kijken we naar kansen voor gezamenlijke inkoop en mogelijke collectieve korting voor convenantpartners. Regionale samenwerking ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van beleid en helpt deelnemende partijen om de toepassing van groene waterstof in het vervoer te versnellen in overeenstemming met het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’.

Deelnemende partijen

In het consortium dragen de verschillende partners bij vanuit hun eigen rol:

  • Regionaal beleid (Provincie Utrecht), uitvoering Convenant Waterstof in Mobiliteit en kennisdeling
  • Gebruikers van waterstofwerktuigen en -voertuigen (Stamhuis Groep, C. Van Heezik, Van den Heerik Logistics & Warehousing en aannemingsbedrijf Jos Scholman)
  • Productie en levering van groene waterstof (Hysolar)
  • Coördinatie, onderzoek (KWR)

Naast genoemde partners is ECUB (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven) betrokken als verbinder, motivator en inspirator. ECUB zorgt voor kennisdeling met de organisatie van bijeenkomsten. Bijna 100 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ getekend om zo bij te dragen aan de realisatie van groene mobiliteit.

Innovam, het opleidingsinstituut voor de automobielsector in Nieuwegein, gaat monteurs opleiden die met waterstof aangedreven voertuigen gaan werken.

Kennisoverdracht naar andere Europese lidstaten

Binnen het LIFE-programma is overdracht van kennis en ervaring naar andere EU-landen een belangrijk onderdeel, onder andere met de stad Brugge (België) en de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Ook hierbij spelen de relatie tussen lokale overheden, belanghebbenden en de commerciële sector een essentiële rol.

Vragen over het Waterstofconvenant: .

 

 

 

LIFE NEW HYTS heeft financiering ontvangen van het LIFE Programma van de Europese Unie. Dit bericht is uitsluitend het standpunt van het consortium. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in dit bericht. 

delen