Jaarbeeld 2021

Nieuw hydrologisch-hydraulisch model biedt inzicht in waterbeschikbaarheid

Een nieuw conceptueel hydrologisch-hydraulisch watermodel kan voor het Vlaamse waterproductiecentrum Kluizen (De Watergroep) kwantificeren of het aanvullen van de drinkwatervoorziening vanuit grondwater en het inzetten van een externe variabele bron de systeembetrouwbaarheid vergroot. De analyse biedt ook inzicht in de benodigde hoeveelheid extra inname uit andere oppervlaktewaterbronnen om toch een gevuld reservoir te krijgen voor verschillende productiecapaciteiten, in een droge winterperiode. Het model kan bovendien verschillende klimaatverandering scenario’s inzetten.

De studie ‘Waterbeschikbaarheidsanalyse WPC Kluizen’ is door de Katholieke Universiteit Leuven uitgevoerd binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de waterbedrijven en de Vlaams-Nederlandse Water Kennis Ontwikkeling (VNWKO). Het onderzoek toont aan dat waterbedrijven met de toegepaste modellen meer inzicht kunnen krijgen in het effect van waterkwaliteit op waterbeschikbaarheid. Dit is een belangrijke stap voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Complexe watersystemen

De onderzoeksresultaten van de KU Leuven laten zien dat het mogelijk is om met scenariostudies complexe watersystemen met een sterke hydraulische sturing correct in beeld te brengen. Dit helpt waterbedrijven onder meer inzicht te krijgen in het effect van klimaatverandering op waterbeschikbaarheid. Zo zijn met de modellen verschillende toekomstscenario’s en beheerstrategieën door te rekenen. In vervolgonderzoek komt het het effect van waterkwaliteit verder aan de orde en zullen de onderzoekers de invloed van rioleringsstelsels via overstorten meewegen.

Links: waterwingebied voor Waterproductiecentrum Kluizen (De Watergroep, Vlaanderen). Rechts: conceptuele structuur van de waterbalans.

 

 

delen