Jaarbeeld 2021

KWR en Warmtestad werken aan verduurzaming warmtecentrale met een digital twin

Een ‘digital twin’ van de toekomstige warmtecentrale in Groningen gaat helpen om duurzame bronnen als zonnewarmte, restwarmte en seizoensopslag slimmer in te zetten. WarmteStad en KWR ontwikkelen deze computersimulatie samen, voortbouwend op de ervaring die KWR heeft met dynamische modellen en digitale tweelingen.

Op 21 oktober tekenden KWR en WarmteStad, een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen van een ‘digital twin’ van de nieuwe warmtecentrale in Groningen. Het project loopt tot medio 2024 en loopt parallel aan de bouw van de warmtecentrale. Dick Takkebos, directeur van WarmteStad: “KWR heeft al veel kennis en ervaring met het bouwen en gebruiken van een digital twin op drinkwatergebied. Daar maken we gebruik van in deze nieuwe tool, waarmee we onze bestaande en toekomstige duurzame warmtebronnen nog beter in kunnen zetten.”

Variëren in ontwerp en sturing

Marette Zwamborn, senior onderzoeker bij KWR: ‘Dankzij deze samenwerking kunnen we nog terwijl WarmteStad de warmtecentrale bouwt óók de digitale variant opbouwen. WarmteStad kan maar één versie van de warmtecentrale bouwen, maar met onze digital twin kunnen we in principe eindeloos variëren. Zo kunnen we samen met WarmteStad onderzoek doen naar het ontwerp en sturing van zulke complexe warmtesystemen. Het project brengt
KWR’s onderzoekslijnen rond warmteopslag, digitalisatie en duurzame systeemoplossingen samen.’

Duurzame warmte

WarmteStad wil onder andere restwarmte van datacenters gebruiken voor de verwarming van het warmtenet in Groningen, maar business developer Theo Venema voorziet ook inzet van andere warmtebronnen: “Ook toekomstige warmtebronnen zoals warmte uit oppervlaktewater of het riool, zonnewarmte en restwarmte uit industrie zijn mogelijke opties. We gaan de warmte die in de zomer over is, ondergronds opslaan voor gebruik in de wintermaanden.”

Combineren van warmtebronnen

Het combineren van diverse duurzame warmtebronnen en ondergrondse warmte-opslag binnen warmtenetten is complex en gebeurt nog weinig. Venema: “Met een digital twin kun je bekijken welke warmte je het beste kunt opslaan, zonnewarmte of restwarmte? Daarbij spelen onder meer energieprijzen en zelfs de weersverwachting een rol. Het geeft ons inzicht in hoe we diverse warmtebronnen, de opslag en warmtecentrale optimaal kunnen combineren en inzetten. En minstens zo belangrijk is natuurlijk dat onze klanten er zeker van kunnen zijn dat ze altijd warmte krijgen, tegen een gunstige prijs.”

RVO-subsidie

De ontwikkeling van de digital twin is mede mogelijk dankzij een subsidie van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van Demonstratie van Energie en Klimaatinnovatie (DEI+). WarmteStad en KWR delen de bevindingen publiekelijk, om zo het inzicht in het functioneren van ondergrondse warmteopslag en inzet van meerdere warmtebronnen te vergroten. Zo kunnen andere warmteprojecten in Nederland gebruik maken van de resultaten en geleerde lessen.

delen