Watersector

Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar

Resultaten WarmingUP

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland.

Resultaten innovatieprogramma WarmingUP

Het programma omvatte een breed pallet aan toepassingen, van aquathermie, aardwarmte (geothermie), warmteopslag in de ondergrond tot zonthermie of restwarmte van bijvoorbeeld datacenters. Naast de ontwikkeling van slimmere manieren om warmtenetten te ontwerpen, aan te leggen of uit te breiden, werden ook nieuwe samenwerkingsvormen en opschalingsstrategieën ontwikkeld.

Samenwerking van 60 deelnemende bedrijven, overheden en onderzoeksorganisaties

WarmingUP was mogelijk dankzij bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) én zo’n 60 deelnemende bedrijven, overheden en onderzoeksorganisaties (waaronder KWR) die financieel bijdroegen of specifieke expertise of materialen leverden voor kennisontwikkeling. De opgebouwde kennis van WarmingUP gaat naar een volgende fase waarin doorontwikkeling, validatie en het gebruikersvriendelijker maken van tools centraal staan. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren in het Groeifondsprogramma NieuweWarmteNu! en enkele projecten in de MOOI-regeling. WarmingUP innovaties vinden daar hun weg.

Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieu...

  • warmingup.info
  • warmingup.info
Ga naar de bron
delen