Nieuws

Peter van Thienen nieuwe Chief Information Officer van KWR

‘De menselijke factor is doorslaggevend voor het succes van hydroinformatica-oplossingen’

Peter van Thienen is de nieuwe Chief Information Officer (CIO) van KWR. Momenteel focust hij op de afronding van KWR’s nieuwe hydroinformatica-visie, die onder meer moet bijdragen aan een sterker enabling environment. Daarin kunnen onderzoekers van verschillende disciplines hun kennis gemakkelijker delen en van elkaars ervaringen leren. Ook worden eindgebruikers nauwer betrokken bij de ontwikkeling van hydroinformatica-oplossingen, want ‘de menselijke factor is doorslaggevend voor het succes van hydroinformatica-projecten’. Van Thienen benadrukt dat de drinkwatersector moet leren meer probabilistisch dan deterministisch te gaan denken over vraagstukken: meer uitgaan van kansen op uitkomsten en minder van (schijn)zekerheden om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Hydroinformatica biedt hiervoor de benodigde gereedschappen.

KWR’s nieuwe CIO Peter van Thienen.

Sinds 1 mei vervult Peter van Thienen de rol van Chief Information Officer van KWR. Hij heeft het stokje overgenomen van Christos Makropoulos, die nu voltijds hoogleraar Hydroinformatics en Smart Water Systems is aan de de Noorse University of Science and Technology NTNU, maar als visiting professor verbonden blijft met KWR. ‘Peter heeft in de bijna tien jaar die hij nu voor KWR werkt meegebouwd aan een indrukwekkende portefeuille hydroinformatica-projecten,’ benadrukt KWR-directeur Dragan Savic. ‘Hij speelt bovendien een leidende rol bij de ontwikkeling van onze nieuwe hydroinformatica-visie. In hem hebben we ongetwijfeld de juiste CIO voor onze organisatie gevonden.’

Onderbouwde beslissingen

Van Thienen begint enthousiast aan zijn nieuwe rol. ‘De inzet van informatica in de waterwereld biedt grote mogelijkheden en uitdagingen. Academici hebben het over hydroinformatica, in de industrie wordt gesproken over smart water, maar in wezen hebben we het over hetzelfde: door wateronderzoek en informatietechnologie te combineren, kunnen we met data en modellen kennis genereren waarmee onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen: van de aansturing van individuele zuiveringsinstallaties tot het voorkomen van natte voeten in de stad. Ik vind het een eer om dit werkveld voor KWR de komende jaren verder vorm te gaan geven.’

Menselijke factor essentieel voor slagen hydroinformatica

‘Christos Makropoulos heeft in de afgelopen vier jaar veel werk verzet op het gebied van veerkrachtige systemen – resilience – en cybersecurity. Hij heeft belangrijke Europese projecten mede gedefinieerd en binnengehaald, zoals STOP-IT en FIWARE4WATER, dat in juni start.  Ik wil graag verder bouwen op wat er in de afgelopen jaren is bereikt,’ zegt Van Thienen. ‘KWR heeft inmiddels een fraaie portfolio, die laat zien hoeveel expertise we al in huis hebben op gebieden als simulatie en optimalisatie, datamining en voorspellingen. Dat mag naar buiten toe wel wat prominenter worden getoond, ook omdat dat helpt om experts en gebruikers in de waterwereld bij elkaar te brengen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de menselijke factor doorslaggevend is voor het succes van hydroinformatica-projecten. Om bruikbare resultaten te genereren en de mogelijkheden van hydroinformatica vol te benutten, moet je de mensen met de domeinkennis en ervaring samenbrengen met de mensen met hydroinformatica-expertise.’

Visie en enabling environment

Kennis van de actuele ontwikkelingen rond informatica is een belangrijke voorwaarde om hydroinformatica goed vorm te geven, daarom zullen van Thienen en zijn collega’s ook regelmatig hun neus buiten de eigen watersector steken om kennis ‘op te halen’, bijvoorbeeld rond het gebruik van sensoren en ICT. Maar boven aan Van Thienens agenda staat op dit moment de afronding van de nieuwe hydroinformatica-visie, die intern richting geeft aan het KWR-onderzoek op dit gebied. Een klus waaraan hij samen met een groep collega’s werkt: ‘Een KWR-brede visie gaat ons helpen om de omstandigheden voor hydroinformatica-onderzoek te versterken en de inspanningen binnen de organisatie beter te integreren. In een enabling environment, waar we onze kennis en ervaring efficiënt delen, krijg je meer voor elkaar. Dat zal ons in staat stellen onze software nog beter te ontwerpen voor specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld voor de drinkwaterbedrijven. Ook binnen het collectief onderzoek voor de drinkwaterbedrijven zullen we deze visie delen en bespreken, opnieuw om te zorgen dat we de juiste mensen bij elkaar krijgen om hydroinformatica-oplossingen op maat te ontwikkelen.’

Van Thienen in actie tijdens het KNW Voorjaarscongres.

Kansen in plaats van (schijn)zekerheden

Kijkend naar de toekomst van hydroinformatica, concludeert Van Thienen dat er in zijn werkveld een soort van paradigmashift nodig is voor een optimale inzet van hydroinformatica. ‘We denken in de drinkwaterwereld vaak nog sterk deterministisch, we gaan uit van wetmatigheden zonder rekening te houden met onzekerheden. We moeten ons aanwennen om problemen meer probabilistisch te beschouwen, te denken in kansen op gebeurtenissen in plaats van in “zekerheden”, die in werkelijkheid vaak schijnzekerheden zijn. Pas dan kunnen we goed voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst. De voorspellende mogelijkheden van de hydroinformatica zullen hierin een cruciale rol spelen. In het klimaatonderzoek is deze manier van denken al veel meer gemeengoed, die kant moeten we in de watersector ook uit.’

 

delen