Artikel

KWR-onderzoeker Mirjam Blokker visiting professor University of Sheffield

Steeds meer samenwerking met buitenlandse universiteiten

Onderzoeker Mirjam Blokker is sinds 1 maart 2015 visiting professor aan de faculteit Civil and Structural Engineering van de University of Sheffield (Verenigd Koninkrijk). Met Blokkers benoeming geeft KWR verder vorm aan de samenwerking met universiteiten in het buitenland.

Kennis verbreden van waterkwaliteit in leidingnet

Binnen de faculteit Civil and Structural Engineering doet de Pennine Water Group, onder leiding van Joby Boxall, onderzoek naar diverse aspecten van de watercyclus. De sterkste relaties met KWR liggen op het vlak van waterkwaliteit in het leidingnet, variërend van bruin water tot microbiologische processen in het leidingnet. Door de aanstelling van Blokker heeft KWR toegang gekregen tot meer fundamentele kennis van de processen in het distributienet, onder andere verkregen uit metingen in een laboratoriumopstelling van een leidingnet. We verbreden ons werkterrein door kennis van de Engelse situatie op gebied van waterdistributie (gebruik van gechloord water) te combineren met kennis van de Nederlandse praktijk. De samenwerking biedt ook kansen om kennis van verbruiksmodellering, zoals toegepast in de Water-Use Info-tool, breder toe te passen.

KWR-onderzoeker Mirjam Blokker visiting professor University of Sheffield

delen