Agenda

Agenda

Themadag Industrieel Koelwater

Evenement details

SKIW (Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie) en ENVAQUA (Dutch Environmental & Waste Technology Association) werken samen aan het verbreden van kennis over onder meer het optimaliseren van industriële koelwatersystemen. Met actie-ve ondersteuning van VEMW en Deltalinqs hebben zij het initiatief genomen om een themadag te organiseren rond het onderwerp koelwater.

Frank Oesterholt zal een presentatie geven over Koelwaterconditionering in de toekomst. Voor studenten kost deze workshop 50 EUR.