Agenda

Agenda

Opening van de Power to Protein Installatie

Evenement details

Het Power to protein concept biedt de mogelijkheid om uit grondstoffen uit afvalwater eiwit te maken dat geschikt is voor consumptie. Een mooie oplossing die bijdraagt aan de voedselproblematiek en aan een circulaire economie war alles grondstof kan zijn en niets gadachteloos wordt weggegooid.

Waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben deze pilot ‘Power to Protein’ opgestart die gaat bewijzen dat dit kan. Avecom, AEB Amsterdam, Barentz Animal Nutrition, KWR Watercycle Research Institute en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en Ijssel, Zuiderzeeland, Vechtstromen en Waternet werken nauw samen om hier een succes van te maken. Het onderzoek wordt medegefinancierd door het programma TKI Watertechnologie van het Ministerie van Economische Zaken.

U kunt zich aanmelden (voor 22 maart) door een mail te sturen naar