Agenda

Agenda

Save the date!

Gebruikersdag Waterwijzer Natuur

Evenement details

Eind 2018 werd de eerste versie van de Waterwijzer Natuur (WWN) opgeleverd. Sindsdien is gewerkt aan de doorontwikkeling van het instrument. Nieuwe kennis en inzichten zijn verwerkt in een nieuwe versie, die inmiddels beschikbaar is op www.waterwijzer.nl. Op 9 september 2021 organiseren we een gebruikersdag voor de Waterwijzer Natuur om van u te horen wat uw ervaringen met het instrument zijn, en wat er verder verbeterd danwel aangepast zou kunnen worden.