project

DESSIN

Wereldwijd vormen waterschaarste en waterkwaliteit een grote uitdaging. DESSIN (Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector) heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het bedoeld om de toepassing van innovatieve oplossingen voor water gerelateerde vraagstukken te stimuleren. Anderzijds is binnen DESSIN een methodologie ontwikkeld om het effect van de toepassing van oplossingen op het ecosysteem aan te tonen door hiervoor een standaard methodiek te ontwikkelen.

Demonstratieprojecten met innovatieve oplossingen

Binnen DESSIN zijn innovatieve oplossingen toegepast en onderzocht in een vijftal demonstraties in Europa, waaronder het kassengebied in het Westland. In het Westland voerde KWR samen met technologieleverancier Bruine de Bruin onderzoek uit naar de tijdelijke opslag van regenwater in de ondergrond om ten tijde van watertekorten zoet water beschikbaar te hebben. Binnen de showcase Westland is onderzoek gedaan naar de toepassing van ondergrondse opslag, maar is ook gekeken naar effecten op de omgeving, zowel op korte als langere termijn. Bovendien is de binnen DESSIN ontwikkelde evaluatiemethodiek getoetst op de demonstraties.

Marktwaardige oplossingen met praktische toepassing

De binnen DESSIN ontwikkelde methodiek voor waardering van ecosysteemdiensten maakt een vergelijking tussen maatregelen mogelijk en stimuleert zo de ontwikkeling en praktijktoepassing van innovaties.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

Podcast

Beluister ook de podcastaflevering van de Waterwetenschappers, waarin Marcel Paalman antwoord geeft op de vraag “Hoe kan waterbijdragen aan CO2-reductie?”