Nieuws

Kennisprogramma COASTAR onderzoekt toepasbaarheid vier praktijktesten

Het kennisprogramma COASTAR 2019-2020 is er duidelijk over: de ondergrond kan, aanvullend op de bovengrond, een belangrijke bron en opslaglocatie zijn voor een duurzame zoetwatervoorziening. En dat kan door het gelijktijdig aanpakken van zoetwaterschaarste, wateroverlast en verzilting. Watergebruikers, waterbeheerders, drinkwaterproducenten, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten bundelen hun kennis en krachten, zodat ook over 20 jaar voldoende zoetwater beschikbaar is voor alle gebruikers en alle functies, op elk moment. COASTAR staat voor anders denken en doen in de zoetwatervoorziening en het waterbeheer, in lijn met de mogelijkheden die de omgeving én de ondergrond hebben te bieden. Het doel is dat na positieve resultaten en besluitvorming in 2021 vier praktijktesten kunnen starten.

Lees het hele bericht op de COASTAR-website.

delen