Nieuws

‘Ondergrondse opslag’ wint H2O-prijs beste vakartikel

Het vakartikel ‘Waterhergebruik en –berging met aquifer storage and recovery (ASR) op tuinbouwlocatie Nieuw-Prinsenland’ van Koen Zuurbier (KWR), Piet Janmaat (Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij), Klaasjan Raat, Steven Ros (KWR) en Govert ter Mors (Universiteit Utrecht) heeft de H2O-prijs gewonnen. Het artikel beschrijft de ontwikkeling van een duurzame zoetwatervoorziening voor het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland in Dinteloord, die afgelopen donderdag officieel in gebruik is genomen en wat het artikel een hoge actualiteitswaarde gaf.

Bij de uitreiking vrijdagochtend op het Voorjaarscongres van KNW zei juryvoorzitter Idsart Dijkstra over het winnende artikel: ‘een bijzonder duidelijk geschreven artikel met zeer mooie illustraties en toelichting op de techniek van ASR (aquifer storage and recovery)’. De H2O-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste vakartikel dat is verschenen op de website van H2O. Bij de beoordeling wordt gekeken naar diepgang, vernieuwing, toepasbaarheid in de praktijk. Ook een belangrijk criterium: goed geschreven.

In het beschreven project wordt gezuiverd restwater van de naast het tuinbouwgebied gelegen suikerfabriek van de Suikerunie omgezet in gietwater en opgeslagen in een ondergronds puttenveld. De  tuinders in het kassengebied kunnen het water gebruiken als aanvulling op de reguliere watervoorziening, wanneer deze door droogte tekort schiet. De jury oordeelde, zo bleek uit de toelichting van voorzitter Dijkstra, dat het project een prachtig voorbeeld is van hoe invulling kan worden gegeven aan de circulaire economie. “Het is een project waarbij de business case positief is en de lezer het gevoel geeft: dit smaakt naar meer!” Waarbij hij de hoop uitsprak dat het project navolging krijgt in Nederland maar ook daarbuiten.

Dat is goed mogelijk, zo bleek uit de toelichting die hoofdauteur Koen Zuurbier gaf nadat hij de prijs in ontvangst had genomen. De ondergrondse opslag kan ook worden toegepast als urban waterbuffer in steden die kampen met hittestress en droogte.

Van de overige genomineerde artikelen zette de jury ‘het Dotterproject’ van Gé van den Eertwegh (KnowH2O), Ellis Penning, Rik Noorlandt, Mike van der Werf (Deltares) en Koen Berends (Deltares, Universiteit Twente) op plaats twee. Het artikel beschrijft een proef met nieuwe technieken die een beeld geven van de watervegetatie in watergangen, op grond waarvan ‘chirurgisch’ kan worden ingegrepen. “Een zeer innovatief project, met nog wel wat uitdagingen,” zei Dijkstra, die gecharmeerd was van de titel: “We gaan watergangen in het vervolg dotteren.”

Op plaats drie eindigde ‘Ecologische sleutefactoren voor stromende wateren’ van Niels Evers, Floris Verhagen, Frank van Herpen (Royal HaskoningDHV), Mirja Kits (Waterschap Aa en Maas) en Ineke Barten (Waterschap De Dommel). Het artikel is, zo stelde Dijkstra, uitzonderlijk helder en boeiend geschreven waarbij optimaal gebruik is gemaakt van illustratieve mogelijkheden, te weten figuren, foto’s en tabellen. Sterk in de ogen van de jury was de ‘tip’ die de auteurs aan het eind van elke paragraaf gaven

Bron: h2owaternetwerk.nl.

delen