Nieuws

NEXOGENESIS: op weg naar een geïntegreerd waterbeleid in de WEFE Nexus

Help de resultaten te verbinden met de BTO-drinkwaterbedrijven

KWR is als projectpartner betrokken bij het Horizon2020-project NEXOGENESIS. Binnen NEXOGENESIS wordt onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van toekomstig waterbeleid om de natuurlijke hulpbronnen goed te beheren en heeft als doel bij te dragen aan doelstellingen uit bijvoorbeeld de Europese Green Deal, de Kaderrichtlijn Water en een groener gemeenschappelijk landbouwbeleid.

NEXOGENESIS gaat vier uitdagingen aan:

  1. Inzicht geven in de complexe relatie tussen water, energie en voedsel (WEF: water, energy and food).
  2. De integratie verbeteren van het ecosysteem in het WEF-systeemdenken.
  3. Het ontwikkelen van een sectorbenadering bij beleidsontwikkeling.
  4. Kennis ontwikkelen over de invloed van beleid op de water-energie-voedsel-ecosysteem Nexus (WEFE Nexus).

Meer kennis over mogelijke synergiën en compromissen in de WEFE Nexus kan de samenwerking tussen sectoren helpen verbeteren om een geïntegreerd beleid uit te stippelen. Dit zal op zijn beurt leiden tot een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals water.

Ontwikkelen van een samenhangend, sector overstijgende aanpak voor beleidsontwikkeling

Samen met belanghebbenden, beleidsmakers en wetenschappers richt NEXOGENESIS zich op de ontwikkeling, validatie en toepassing van een sectoroverstijgende aanpak voor beleidsontwikkeling gericht op klimaat- en sociaaleconomische veranderingen. Het gaat om beleid op verschillende schaalniveaus, zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Dit doen we aan de hand van de ontwikkeling en toepassing van een ‘decision support tool’: de Self-Learning Nexus Assessment Engine (SLNAE). Hiermee kunnen we de impact van watergerelateerd beleid in de WEFE Nexus beter begrijpen. Met de WEFE Nexus Footprint kunnen we vervolgens de resultaten van deze impact assessment met de SLNAE van het beleid op de WEFE Nexus inzichtelijk maken.

Interesse in deelname?

Resultaten van het NEXOGENESIS-project zullen worden gedeeld met de BTO-partners. Heb je interesse om mee te denken over onderzoek naar geïntegreerd waterbeleid in de WEFE Nexus tijdens een jaarlijkse denksessie, of wil je alleen via e-mails op de hoogte gehouden worden van het onderzoek? Neem dan contact op  van KWR.

delen