Jaarbeeld 2016

Wetenschappers uit veertig landen focussen op interdisciplinaire aanpak van milieu- en gezondheidskwesties

ISES 2016

Op zondag 9 oktober opent in Utrecht het internationale congres over de interdisciplinaire aanpak van milieu- en gezondheidskwesties, ISES 2016, georganiseerd door de International Society of Exposure Science. Wetenschappers uit veertig landen op zes continenten wisselen daar kennis uit over een interdisciplinaire aanpak van milieu- en gezondheidskwesties.

Plenaire opening

Het congres opent met een plenaire lezing door prof. Annemarie van Wezel (KWR, Copernicus Institute of Sustainable Development) over water als samenbindende factor in gebruik, belang en blootstelling. Zij focust op de blootstelling aan (opkomende) stoffen via de watercyclus, de relaties tussen diverse waterbronnen en het maatschappelijk gebruik van water en chemicaliën, blootstellingsroutes, mogelijke effecten op gezondheid en methoden om die effecten te verminderen. Van Wezel bespreekt de belangrijke rol van hoogwaardige analytische technieken, bijvoorbeeld bij de screening op verdachte stoffen met hoogresolutiemassaspectrometrie. Met de nieuwste technieken kan een breed spectrum industriële chemicaliën, geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen worden geanalyseerd, inclusief de bijbehorende transformatieproducten. Dankzij nieuwe manieren om dergelijke stoffen te beoordelen, is het ook steeds beter mogelijk te bepalen welke van deze stoffen met de hoogste prioriteit moeten worden onderzocht of aangepakt.

Nanomaterialen en polaire verbindingen

Ook de analyse van nanodeeltjes zoals nanoplastics komt aan de orde. Daarvoor beschikken we over steeds meer analysetechnieken, zoals field flow fractionation, en modellen die ons helpen op basis van gebruik op water en land te voorspellen hoe deze nanomaterialen de waterkwaliteit beïnvloeden. Ook bespreekt Van Wezel hoe de gezondheidsrisico’s van polaire verbindingen kunnen worden bepaald, ook als er weinig data beschikbaar zijn: een zeer relevant onderwerp omdat polaire verbindingen moeilijk uit water te verwijderen zijn.

Brede inbreng KWR

Andere onderwerpen zijn epidemiologische technieken op basis van ‘big data’, de effecten van de vaak zeer complexe mixen van stoffen die in water kunnen voorkomen en de risico’s van nieuwe technologieën en hoe je die kunt beperken. Daarnaast zal Van Wezel de blootstelling aan chemische verontreinigingen via water vergelijken met de blootstelling via andere routes. Later op het congres zullen ook Thomas ter Laak, Annemieke Kolkman en Erik Emke van KWR presentaties geven, respectievelijk over hoe non-target screening beleid kan informeren, hoe desinfectiebijproducten kunnen worden opgespoord en hoe continue kwaliteitsbewaking van belang is voor de drinkwatersector om adequaat te kunnen handelen bij incidenten.

delen