Jaarbeeld 2016

Jan Vreeburg benoemd tot Honorary Professor aan de Universiteit van Exeter

Dr. Ir. Jan Vreeburg, principal scientist bij KWR  en associate professor  Urban Environmental Technology and Management bij Wagening UR, is met ingang van 1 mei 2016 benoemd tot Honorary Professor in het College of Engineering, Math and Physical Sciences van de Exeter University. Hij zal daar in de groep van professor Dragan Savic, het Centre for Water Systems  werken aan de verdere ontwikkeling van concepten voor de stedelijke waterketen: het distribueren van drinkwater, inzamelen, opslaan, transporten, behandelen en hergebruiken van afvalwater en regenwater.

De aanstellingen van Jan Vreeburg bij de Exeter University en Wageningen UR versterken de banden tussen deze universiteiten en KWR. Tegelijkertijd benadrukt deze samenwerking de noodzaak van een internationale en integrale benadering van de stedelijke waterproblematiek. Vreeburg zal in Exeter onder meer zijn grote kennis op het gebied van het (verouderende) drinkwaterdistributienet delen met studenten en de Engelse waterindustrie. Bij de WUR en KWR richt hij zich daarnaast op de ontwikkeling van een op resource recovery gericht afvalwatersysteem en ook in Exeter zal dat een onderwerp van onderzoek en ontwikkeling zijn.

delen