Jaarbeeld 2016

KWR toont gouverneur Michigan zelfreinigend leidingnet

Op de laatste dag van zijn handelsmissie naar Europa bezocht de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan, Rick Snyder, KWR in verband met de drinkwaterproblematiek in de stad Flint. De stad heeft sinds vorig jaar te kampen met loodafgifte in het leidingnet. Principal scientist Jan Vreeburg brak een lans voor een ‘zelfreinigend waterleidingnetwerk’ als goedkoper en betrouwbaarder alternatief voor het bestaande netwerk.

De kern van het probleem in Flint is de verandering van de waterkwaliteit waardoor het loodoplossend vermogen van het water sterk is toegenomen. Het waterbedrijf van Flint schakelde vorig jaar over van drinkwater uit Detroit naar lokaal rivierwater. Jan Vreeburg: “De korte termijnoplossing hiervoor is terugkeer naar de oude situatie, zowel qua bron als behandeling. Voor de langere termijn dient echter het hele leidingnet te worden vervangen.”

KWR toont gouverneur Michigan zelfreinigend leidingnet

Uit analyse van het leidingnet in Flint blijkt dat de diameter van de leidingen (veel) te groot is voor de daadwerkelijke waterbehoefte. Vreeburg: “Dit leidt tot opwerveling van sediment, met bruin water tot gevolg (‘discoloured’ water). In de publieke opinie wordt het bruingekleurde water geassocieerd met het loodprobleem. Bruinwaterproblemen zijn echter veel algemener en komen in alle netwerken voor waar sediment opwervelt als gevolg van te grote leidingen. Hier ligt een taak die in Nederland, net als het probleem met loden leidingen voortvarend is aangepakt”.

KWR toont gouverneur Michigan zelfreinigend leidingnet2

Goedkoper en betrouwbaarder

Gouverneur Rick Snyder toonde belangstelling voor het nieuwe concept van het ‘zelfreinigende leidingnet’, dat in Nederland ondertussen als oplossing geldt voor het bestaande leidingnetconcept. Het zelfreinigende leidingnet wordt radicaal anders ontworpen en gerealiseerd, onder andere met een minimum aan afsluiters. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat er in het net eens per dag een voldoende hoge snelheid optreedt om materiaal dat het bruine water veroorzaakt, op te ruimen. “In de situatie van Flint”, zegt Vreeburg, “leidt dit tot een goedkoper en betrouwbaarder leidingnet, want het is 50% korter en bevat tot 90% minder afsluiters. De kosten van zo’n leidingnet zijn 40 tot 50% lager dan van een conventioneel leidingnet. In combinatie met een adequate behandeling van het drinkwater (waardoor het lood in het leidingnet niet oplost), zal dit het vertrouwen van consumenten in drinkwater herstellen: betere kwaliteit en lagere kosten.”

Pilot

KWR-directeur Wim van Vierssen heeft Snyder aangeboden de mogelijkheden voor een pilotproject in Flint te willen onderzoeken en zo het nieuwe principe in de Verenigde Staten te introduceren en de effecten van deze nieuwe, oplossing te demonstreren. Michigan State University hoogleraar Joan Rose bevestigt dat de situatie in Flint (verouderde infrastructuur met waterkwaliteitsproblemen) representatief is voor vele steden in de VS.

165874922

Video – 03:48
Joan Rose over de situatie in Flint

Rose: “I believe that there is an urgent need to invest in water technologies to aid in water diagnostics and innovative water treatment systems to address water chemistry and biological stability. I do not believe that what happened in Flint is a stand-alone incident. This is an occasion where we must take the lessons learned, all the efforts to monitor and model and provide this information to cities around the US and the world. It is not enough to just fix the pipes, what will make the difference is to provide the pathway forward for all the novel and innovative technology that can move Flint to a City of the Future.”

Zelfreinigend leidingnet

Het principe van het zelfreinigend leidingnet is al door alle Nederlandse waterbedrijven uitgevoerd. Tot nu is naar schatting 7.000 tot 10.000 kilometer van dit soort leidingnet gerealiseerd, met alle voordelen van dien. Verschillende bedrijven (WML, Brabant Water en PWN) zijn hun gehele net opnieuw aan het ontwerpen. Het resultaat daarvan wordt als blauwdruk gebruikt voor revisieprojecten, zoals door WML in Limburg.

Traditioneel netwerk (met veel ‘loopings’ en afsluiters).

Traditioneel netwerk (met veel ‘loopings’ en afsluiters).

Zelfreinigend netwerk (alleen loopings in primair en secundair net, weinig afsluiters).

Zelfreinigend netwerk (alleen loopings in primair en secundair net, weinig afsluiters).

 

4ZzaR58nRAc

delen