Jaarbeeld 2016

André Arsénio en Jan Vreeburg winnen Jaap van der Graaf award

Op 8 januari is tijdens de 68e Vakantiecursus ‘Water in de Stad’ van de afdeling Watermanagement van de TU Delft de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van André Arsénio, Jan Vreeburg en mede-auteurs is gepubliceerd in het blad ‘Structure and Infrastructure Engineering’ en is getiteld ‘Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations’.

Het artikel is geschreven op basis van resultaten van het TTIW/Wetsus onderzoek ’Lifetime Prediction of PVC Push-fit Joints’, waarop Arsénio in 2013 is gepromoveerd met Vreeburg als co-promotor.

De jury beoordeelde in totaal 52 artikelen, waarbij vooral gelet werd op vijf criteria: maatschappelijke bijdrage, innovatie, toepasbaarheid op korte/middellange termijn, wetenschap en taal. De jury koos het artikel van Arsénio als winnaar, met name gezien de maatschappelijke relevantie van leidingonderhoud en het voorspellen van leidingbreuken. De jury identificeert het vervangen van (drinkwater)leidingen als dé opgave van de komende decennia. Daarbij zijn de resultaten simpel te vertalen naar onderhoud van andere leidingnetwerken, zoals gasleidingen of rioolsystemen.

Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations

Auteur(s): Arsénio AM, Dheenathayalan P, Hanssen R, Vreeburg J, Rietveld L.
In: Structure and Infrastructure Engineering 11(2014)8, p.1102-1111

Fotograaf: Frank Auperlé

Fotograaf: Frank Auperlé

delen