Jaarbeeld 2016

Ondergrond als oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening

Inzet van de ondergrond bij het oplossen van watervraagstukken: het is een bekende benadering voor waterbedrijven, die sinds halverwege de vorige eeuw verzilting van drinkwaterbronnen tegengaan met duinwaterinfiltratiesystemen. Maar er schuilen nog veel meer oplossingen in de ondergrond, zo weet KWR. Daarom werken we mee aan het COASTAR-programma (COastal Aquifer STorage And Recovery), dat streeft naar een grootschalige inzet van ondergrondse technieken om bij te dragen aan robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding in kustgebieden, zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Deltawerken van de 21ste eeuw

COASTAR is een initiatief van de Salutions Collab van Allied Waters, een internationale publiek-private samenwerking waarin KWR als kennispartner bijdraagt aan het vertalen van wetenschap naar de markt van de watersector, in nauwe samenwerking met Arcadis en Deltares. Onlangs is de eerste fase van COASTAR succesvol afgerond met een rapportage over nut en noodzaak, technische en financieel-economische haalbaarheid van grootschalige inzet van ondergrondse oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland. ‘Dit programma heeft het in zich om de Deltawerken van de 21ste eeuw te worden’, zegt Klaasjan Raat, werkzaam bij KWR en mede-initiator van COASTAR. ‘Op technisch gebied staat ons niets in de weg om ondergrondse oplossingen voor watervraagstukken grootschalig toe te passen. We moeten het gewoon aandurven, COASTAR biedt hiervoor de perfecte aanleiding.’

Tweevoudige benadering

In plaats van de reguliere focus op het oppervlaktewatersysteem bij het oplossen van watervraagstukken, kiest COASTAR voor een heel eigen benadering. Het programma ziet de ondergrond als ultieme oplossing voor robuuste zoetwatervoorziening in kustgebieden. Dit gebeurt met een tweevoudige benadering. Ondergrondse waterberging voorziet in een overbrugging tussen watervraag- en aanbod in ruimte en tijd. En verzilting wordt bestreden door  het afvangen en gebruiken van brakwater in de zoetwaterproductie.

Wereldwijde commerciële replicatie

In de uitvoering verbindt COASTAR uiteenlopende sectoren – drinkwater, industrie, landbouw, de stad – en bevordert het waterhergebruik. Na de ideevormende fase volgt nu een regionale uitwerking in een Masterplan dat moet zorgen voor zelfvoorziening in water voor de regio Den Haag – Westland – Rotterdam. Door de beschikbaarheid van voldoende zoetwater ook in de toekomst te garanderen, versterkt COASTAR het vestigingsklimaat voor bedrijven en industrieën in Nederland. Uiteindelijk moet COASTAR leiden tot een wereldwijde commerciële replicatie van Nederlandse oplossingen.

voorkant COASTAR rapport

 

delen