Jaarbeeld 2016

Met Allied Waters Nederlandse oplossingen repliceren

In 2016 werkten we mee aan het COASTAR-programma (COastal Aquifer STorage And Recovery), dat streeft naar een grootschalige inzet van ondergrondse technieken om bij te dragen aan robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding in kustgebieden, zowel binnen Nederland als daarbuiten. COASTAR is een initiatief van de Salutions Collab van Allied Waters, een internationale publiek-private samenwerking waarin KWR als kennispartner bijdraagt aan het vertalen van wetenschap naar de markt van de watersector. Medio 2016 leverden we een rapportage op over nut en noodzaak, technische en financieel-economische haalbaarheid van grootschalige inzet van ondergrondse oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening in Laag-Nederland. Daarna startten we met een regionale uitwerking in een masterplan dat moet zorgen voor zelfvoorziening in water voor de regio Den Haag – Westland – Rotterdam.

delen