Blog

Hydroinformatica is meer dan water en informatica

Hydroinformatica wordt vaak ten onrechte beschouwd als een puur technologisch gebied van ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op wateruitdagingen. Ja, dat is zo, maar in mijn ogen is het een veel bredere term: een managementfilosofie die is ontwikkeld om te reageren op wereldwijde wateruitdagingen die mogelijk worden gemaakt door technologie. Het is dus niet alleen ICT- of IoT-gerelateerd, maar omarmt ook volledig het human-in-the-loop principe met alle bijbehorende overwegingen, zoals ethiek, partijdigheid, billijkheid, privacy, gegevensbescherming, enzovoort.

Bij KWR omarmen we de bovengenoemde holistische benadering van hydroinformatica en verankeren we die principes in onze activiteiten in de hele watercyclus. Wij zien hydroinformatica als de ‘ogen en oren’ van de waterindustrie en een strategische partner voor de digitale transformatie van de watersector. We zorgen er ook voor dat waterbedrijven een gedeelde visie en begrip hebben van de uitdagingen en kansen bij het inzetten van digitale technologieën.

De kritische component van elk beheer, inclusief watersystemen, is het begrijpen van het beheerde proces en het efficiënter maken ervan. Hydroinformatica integreert alles van gegevensverzameling en -voorbereiding tot modelontwikkeling voor voorspelling en besluitvorming in de watersector.

Er zijn talrijke voorbeelden van hydroinformatica in de waterindustrie: machinaal leren voor vroegtijdige waarschuwingssystemen, op AI gebaseerde optimalisatie om het herontwerp en de rehabilitatie van waterinfrastructuur te plannen, of het bepalen van de optimale plaatsing van sensoren. Bij KWR passen we machine learning ook toe op verschillende gebieden van waterbeheer, van het voorspellen van de conditie en levensduur van leidingen via waterkwaliteitsbeoordeling en verbeteringen aan zuiveringsinstallaties tot chatbots voor klantenservice bij drinkwaterbedrijven. Deze toepassingen maken het omgaan met complexe uitdagingen op het gebied van waterbeheer effectiever en efficiënter.

Digitale transformatie kan op verschillende technische, organisatorische en culturele barrières stuiten. Zo zijn de afhankelijkheid van één technologie die steunt op andere technologieën, zoals mobiele gegevens, een gebrek aan gestandaardiseerde benaderingen en cyberbeveiliging slechts enkele van de technische belemmeringen. Tot de organisatorische belemmeringen behoren een gebrek aan strategie en financiële middelen en vaak ontbrekende vaardigheden. Culturele barrières zijn onder meer risicoaversie, voorkeur voor traditionele benaderingen en angst voor banenverlies.

Ik zie hydroinformatica als een essentiële benadering om enkele van de belangrijkste uitdagingen van de sector aan te pakken. Door gegevens uit verschillende bronnen en met verschillende resoluties te integreren, intelligente investeringen in digitale waterinfrastructuur te bevorderen, consumenten voordelen te bieden en de cyberveiligheid te versterken, zal hydroinformatica de watersector op weg helpen naar een klimaatbestendige toekomst.

delen