Jonie Keessen

Jonie Keessen

  • Bibliothecaris/documentalist
  • 030-6069562
  • Jonie.Keessen@kwrwater.nl

Jonie Keessen is de bibliothecaris van KWR. Zij heeft door opleiding en ervaring een brede expertise opgebouwd. Jonie beheert de wetenschappelijke rapporten en artikelen die onze onderzoekers produceren. Vervolgens maakt zij deze digitaal toegankelijk op het intranet, Bedrijfstakonderzoek-net en de online KWR-bibliotheek. Verder ondersteunt Jonie collega’s bij literatuurrecherche en levert zij rapportages over publicaties aan het managementteam. Jonie is betrokken bij projecten zoals toegankelijkheid van wetenschappelijke publicaties, metadatering en online publiceren.