Jonie Keessen

Jonie Keessen

  • Bibliothecaris/documentalist

Jonie Keessen is bibliothecaris voor KWR binnen de facilitaire Dienst. Zij heeft door opleiding en ervaring een brede expertise op dit gebied. De vele wetenschappelijke rapporten en artikelen die onze KWR onderzoekers produceren, worden online beheert en toegankelijk gemaakt voor intranet, BTO-net en de KWR website. Verder ondersteunt Jonie bij literatuurrecherche en levert management-rapportages aan het Management team van KWR. Zij is betrokken in projecten voor toegankelijkheid wetenschappelijke publicaties, metadatering en publicatie op website.