Nieuws

KWR present op Aqua NL Vakbeurs

Thema 2022: Waterbeschikbaarheid

Eindelijk, het mag weer! De Aqua Nederland Vakbeurs gaat, na twee jaar verplichte coronapauze, dit jaar weer door en wel op 15, 16 en 17 maart. We verheugen ons erop onze relaties in de watersector weer face-to-face te kunnen ontmoeten. De KWR-stand (D.209) staat in het teken van de ‘waterbeschikbaarheid’: voldoende water van de juiste kwaliteit, waar en wanneer dat nodig is. In de stand staan de experts van KWR u graag te woord. Vanuit hun kennis en expertise zijn zij in staat om toegepast wetenschappelijk en innovatief onderzoek te verbinden met de praktijk van klanten.

De vakbeurs in Gorinchem biedt de unieke gelegenheid om dichtbij de nieuwste innovaties en kennis te komen op het gebied van waterkwaliteit, watermanagement en watertechnologie. KWR genereert deze kennis, die overheden en water-, industrie-, en agrarische sectoren in staat stelt om duurzaam en efficiënt met de watervoorraad om te gaan. Bij KWR voelen we de professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water en een juiste hoeveelheid water op elk moment. Onze wetenschappelijke en praktische bevindingen en de innovatieve concepten die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water. Ons onderzoek is betekenisvol omdat resultaten en oplossingen aansluiten bij de praktijkvragen van onze opdrachtgevers.

Ons programma: 4 thema’s

Aan de hand van vier actuele thema’s toont de KWR-stand de veelzijdigheid van waterbeschikbaarheid. Het matchen van de gewenste waterkwaliteit, waterkwantiteit, locatie en tijdstip, vormen oplossingen voor elk watervraagstuk. De vier thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We illustreren elk thema met voorbeeldprojecten en met interactieve opdrachten voor bezoekers.

1. Water van de juiste kwaliteit

KWR ontwikkelt kennis, technieken en beheermaatregelen om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan verschillende waterbronnen en –producten. Voorbeelden zijn het opsporen en aanpakken van antibioticaresistentie, het beheersen van verzilting en het opsporen van legionellabacteriën in watersystemen. We werken zowel aan methoden om de waterkwaliteit in beeld te brengen (analyses) als aan methoden om de kwaliteit te beïnvloeden of veranderen.

2. Water in voldoende hoeveelheid

Voor een goede balans tussen watervraag en wateraanbod, ontwikkelt KWR slimme oplossingen voor ondergrondse wateropslag die worden getest in praktijkstudies. Ook nemen we deel aan projecten gericht op innovaties waarin stedelijke verkoeling, circulair materiaal- en regenwaterhergebruik centraal staan.

3. Water op het juiste moment

Voor een verantwoorde benutting, aanvulling en hergebruik van zoetwater beweegt KWR zich te midden van talrijke praktijktoepassingen. Bijvoorbeeld het hergebruiken van restwater uit een bierbrouwerij om het bodemvochtgehalte van een nabijgelegen agrarisch bedrijf te verbeteren, waarbij het vrijkomende water direct opnieuw nuttig ingezet kan worden. In andere gevallen kunnen vraag en aanbod gematcht worden door inzet van ondergrondse waterberging.

4. Water op de gewenste plaats

Veel watervraagstukken draaien om water daar te krijgen waar het nodig is. Een goed functionerend waterdistributiesysteem is daarvoor onontbeerlijk. Onze experts ontwikkelen software waarmee hydraulische experts toegang krijgen tot complexe optimalisatietechnieken. Een ander voorbeeld is ons werk aan de lokale waterkringloop in de stad, waarbij aanvoer, afvoer en vasthouden van water in balans moeten worden gebracht. Zulke complexe issues vragen erom de zienswijze van meerdere partijen in het eindresultaat mee te wegen.

Komt u ook naar de KWR-stand?

KWR heet iedereen van harte welkom op onze stand. We zijn benieuwd naar de vragen rond waterbesparing die u en uw organisatie bezighouden. Een kaartje voor gratis toegang tot de Aqua NL Vakbeurs ontvangt u bij inschrijving via deze link.

delen