EIP Water

Snelle weg van innovatie naar eindgebruiker

EIP Water is een Europees partnerschap met als doel om innovaties te versnellen die wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor de watersector aanpakken. Voormalig KWR-directeur Wim van Vierssen maakt deel uit van de EIP Water-stuurgroep. Daarnaast participeert ons kennisinstituut in Action Groups om met de ontwikkeling en toepassing van waterinnovaties concrete resultaten teweeg te brengen. Het partnerschap moet ertoe leiden dat Europese onderzoeksgelden gericht worden besteed en daadwerkelijk leiden tot innovatie en toepassing door eindgebruikers.

Europees partnerschap voor innovatie

European Innovation Partnerships (EIP’s) zijn Europese partnerschappen, gericht op verbetering van het concurrentievermogen van Europa en op werkgelegenheid en economische groei. EIP Water, sinds 2012 één van de vijf Europese partnerschappen en geïnitieerd door de Europese Commissie, heeft als doel om innovaties te versnellen die grote, wereldwijde maatschappelijke uitdagingen voor de watersector aanpakken. Dit gebeurt door expertise en middelen uit publieke en private partijen bij elkaar te brengen, zodat innovaties snel bij eindgebruikers terechtkomen. Het EIP Water werkt met Action Groups: gemengde groepen van onderzoekers, bedrijfsleven en beleidsmakers.

KWR neemt deel aan Action Groups, stuurgroep en Taskforce

Binnen EIP Water speelt KWR een trekkende rol in de Action Groups ARREAU voor promotie van resource recovery in de watercyclus en City Blueprints voor benchmarking van de duurzaamheid van steden.

Via EIP Water helpen onze onderzoekers vorm te geven aan Europese onderzoeksprogramma’s voor de watersector. Wij adviseren de Europese Commissie welke waterkennis moet worden ontwikkeld ter voorbereiding op toekomstige waterissues en op welke wijze innovaties naar de markt kunnen worden gebracht. Met zitting van  voormalig KWR-directeur Wim van Vierssen in de EIP Water-stuurgroep nemen we de verantwoordelijkheid om aan het roer te staan en in samenspraak met publieke en private organisaties invulling te geven aan water en innovatie.

Van onderzoeksgeld naar toegepaste innovatie

EIP Water moet ertoe leiden dat Europese onderzoeksgelden gericht worden besteed en daadwerkelijk leiden tot innovatie en toepassing door eindgebruikers. Hierin draagt KWR bij door innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de watersector te faciliteren, te ondersteunen en te versnellen.

delen