Jaarbeeld 2019

Nieuwe drugsproblemen detecteren in Europa

Europees project over rioolwaterepidemiologie EUSEME gestart

De partners van het EUSEME-project hadden op 19 en 20 november hun tweedaagse startbijeenkomst. Behalve de onderzoekers van KWR, het Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri in Milaan, de universiteit van Antwerpen en de universiteit Jaume I in Castellón de la Plana namen ook vertegenwoordigers van het European Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en de universiteit van Bath – leden van de Wetenschappelijke Adviescommissie van EUSEME – deel aan de bijeenkomst en deelden hun expertise.

EUSEME heeft tot doel om de epidemiologische analyse van afvalwater (Wastewater-Based Epidemiology, oftewel WBE) verder te ontwikkelen als een early-warningsysteem om nieuwe problemen op het gebied van verdovende middelen in Europa aan het licht te brengen. WBE is inmiddels een gevestigde methode om het gebruik van bepaalde verboden verdovende middelen op te sporen. WBE kan echter ook een belangrijke informatiebron zijn voor nieuwe gevaren op het gebied van verdovende middelen, zoals het gebruik van nieuwe psychoactieve middelen, toegestane en verboden opiaten, en nieuwe trends in het drugsgebruik (bijvoorbeeld crack-cocaïne en cannabis).

Aandachtspunten van het project

Het EUSEME-project wordt gefinancierd vanuit de Drugs Policy Initiatives van het Justitieprogramma van de EU en is gericht op de volgende specifieke aandachtspunten (werkpakketten):

  • Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van nieuwe psychoactieve stoffen  (NPS) in Europa, met speciale aandacht voor synthetische opiaten en opiaten die op recept worden verstrekt. Het doel is om meer actuele kennis op te bouwen over de mate waarin nieuwe psychoactieve stoffen worden gebruikt in de samenleving in het algemeen, en in specifieke cohorten van de bevolking (bijvoorbeeld festivalgangers).
  • Onderzoek naar het gebruik van crack-cocaïne door het meten van specifieke biomarkers in rioolwater in steden. Het doel is om een methode te ontwikkelen waarmee aan de hand van analyse van biomarkers in het afvalwater het gebruik van crack-cocaïne in beeld kan worden gebracht.
  • Inventarisatie van de consumptie van verboden verdovende middelen in heel Europa. Het overkoepelende doel van dit onderdeel van het project is om tijdig actuele informatie te krijgen over het gebruik van verboden verdovende middelen in heel Europa, met bijzondere aandacht voor verschillende ruimtelijke resoluties. Deze inventarisatiecampagne levert naar verwachting unieke gegevens voor heel Europa op over het gebruik van verboden verdovende middelen, zoals het gebruik van NPS, therapeutische opiaten, crack-cocaïne en cannabis.

KWR coördineert en onderzoekt

KWR coördineert het EUSEME-project en heeft bovendien een leidende rol bij de ontwikkeling en implementatie van de methoden om met analyses van afvalwater het gebruik van crack-cocaïne in beeld te brengen. Daar blijft het echter niet bij, want wij zullen ook actief betrokken zijn bij alle overige taken in het project, waaronder de analyse van opiaten en cannabis, en de inventarisatie van het gebruik van deze stoffen verspreid over heel Europa.

Belangrijke onderzoekslijn

KWR doet al een tiental jaren baanbrekend onderzoek naar WBE. Daardoor, en door de samenwerking met de Sewage Analysis Core Group Europe (SCORE), heeft KWR uitgebreide kennis opgebouwd over de toepassing van WBE om zicht te krijgen op het verboden gebruik van verdovende middelen. Dit project ligt onder meer in het verlengde van WATCH en lopend onderzoek naar drugslozingen.

delen