Nieuws

Waardencoalities in de drinkwaterketen in kaart

In het GRROW-project (Generational Radical Rethinking Of the Watersector) verkent een jonge generatie drinkwaterprofessionals de toekomst van het watersysteem. De eerste fase van dit project was het radicaal heroverwegen van de huidige drinkwaterinfrastructuur en haar institutionele fundamenten. In een recent verschenen H20-artikel worden de resultaten van deze projectactiviteit gepresenteerd.

Door middel van een ‘Intergenerationele dialoog’ wisselden jonge professionals van gedachten met professionals die al meer dan tien jaar werkzaam zijn in de drinkwatersector. Deze dialoog is voornamelijk bedoeld om het brede scala aan beelden die er over drinkwatersystemen bestaan in kaart te brengen. Deze beelden zijn onderdeel van zogeheten ‘waardencoalities’. Een waardencoalitie is een gedeeld waardensysteem dat aan de basis ligt van het handelen van professionals in een bepaald beleidsterrein.

Drie perspectieven op het drinkwatersysteem

Een reflectie op de gevoerde dialogen leidt tot drie verschillende perspectieven op het drinkwatersysteem: een lineair perspectief, een netwerkperspectief en circulair perspectief. Deze perspectieven of waardencoalities helpen ons beter te begrijpen hoe professionals tegen het watersysteem aankijken, welke activiteiten zij als relevant beschouwen en wat volgens hen de grootste uitdagingen zijn om in de (nabije) toekomst aan te pakken.

Workshops

Op basis van deze inzichten hebben jonge professionals in een eerste workshop op 7 juli 2022 bij KWR de fundamenten van het huidige systeem radicaal kunnen heroverwegen. De geformuleerde doelstellingen en normen ondersteunden ook een tweede workshop die plaatsvond op 11 oktober. Hier kwamen GRROW-deelnemers samen bij Dunea in Zoetermeer om het watersysteem van de toekomst opnieuw te ontwerpen.

delen