dr. Sija Stofberg

dr. Sija Stofberg

  • Onderzoeker
  • 030-6069569
  • sija.stofberg@kwrwater.nl
  • 06-52826056

Sija Stofberg werkt als onderzoeker bij het team Geohydrologie. Zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van grondwater, ecohydrologie en watersysteemanalyse. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar duurzame zoetwatervoorziening van de glastuinbouw, alternatieve bronnen van drinkwater en het herstel van laagveennatuurgebieden. Sija heeft ervaring in het verrichten van hydrologische systeemanalyses, het onderzoeken en modelleren van (on)verzadigde waterstroming en stoftransport, (eco)hydrologisch veldwerk, ontwerp van experimenten, bodemfysisch en ecologisch experimenteel werk en data-analyse en -statistiek. Na haar studie hydrologie in Utrecht heeft Sija in Wageningen promotieonderzoek gedaan naar de blootstelling aan zout en de effecten daarvan op planten in laag Nederland en aan de VU Amsterdam gewerkt.