dr. Sija Stofberg

dr. Sija Stofberg

  • Onderzoeker

Sija Stofberg werkt als onderzoeker bij het team Geohydrologie. Zij houdt zich bezig met projecten op het gebied van grondwater, zoals ondergrondse waterberging ten behoeve van zoetwatervoorziening. Sija heeft ervaring in het verrichten van hydrologische systeemanalyses, het onderzoeken en modelleren van (on)verzadigde waterstroming en stoftransport, (eco)hydrologisch veldwerk, ontwerp van experimenten, bodemfysisch en ecologisch experimenteel werk en data-analyse en -statistiek. Na haar studie hydrologie in Utrecht heeft Sija in Wageningen promotieonderzoek gedaan naar de blootstelling aan zout en de effecten daarvan op planten in laag Nederland. Daarnaast heeft zij onderwijs gegeven bij de opleiding Hydrology aan de VU Amsterdam.