Nieuws

Burgerbetrokkenheid bij waterproblematiek verhogen met sociale platforms

Partners uit het POWER-project op bezoek bij KWR

Digitale social platforms kunnen helpen om burgers meer waterbewust te maken en actiever te betrekken bij nieuwe beleidsinitiatieven. Het Europese project POWER richt zich op ontwikkeling van dergelijke platforms en voert in vier demonstratiesteden pilots uit. Op 23 januari was KWR samen met de Universiteit van Utrecht gastheer voor een tweedaagse bijeenkomst van partners uit heel Europa, de laatste grote bijeenkomst voordat in november de eindresultaten worden gepresenteerd.

De belangrijkste missie van het project is het ontwikkelen van Digital Social Platforms voor innovatie en groei om op grote schaal samen te werken met belanghebbenden bij de co-creatie en levering van digitale producten en diensten aan burgers. Op deze manier worden burgers meer waterbewust, zijn zij actiever betrokken bij nieuwe beleidsinitiatieven en kan daardoor de uitvoering van dit beleid soepeler verlopen. In vier ‘demonstratiesteden’ worden deze Digital Social Platforms ingezet om burgerbetrokkenheid te creëren bij specifieke wateruitdagingen zoals:

  • overstromingsrisico in Leicester (VK);
  • vermindering van het waterverbruik in Milton Keynes (VK);
  • waterkwaliteit in Sabadell (Spanje);
  • waterbesparing in Jeruzalem (Israël).

Binnen het POWER-project heeft KWR samen met de Universiteit Utrecht een tool ontwikkeld waarmee overheden kunnen analyseren hoe het staat met hun bestuurlijk vermogen (‘governance capacity’) om dit soort wateruitdagingen effectief aan te pakken. De tool identificeert de belangrijkste obstakels, randvoorwaarden en prioriteiten voor goed bestuur. Dit biedt inzicht in hoe Digital Social Platforms de  beleidsaanpak voor stedelijk waterbeheer kan verbeteren.

Watergebruikers betrekken

De Nederlandse drinkwaterbedrijven zoeken steeds vaker naar manieren om hun klanten bij drinkwatervraagstukken te betrekken door het waterbewustzijn van de gebruiker te vergroten, betere besluitvorming mogelijk maken of te sturen op gedragsveranderingen zoals waterbesparing.

Een actueel voorbeeld is de wens om het drinkwaterverbruik tijdens de piekuren in de ochtend en de avond te verminderen, vooral tijdens droogteperioden zoals afgelopen zomer. De projectervaringen met de Digital Social Platforms kunnen essentiële lessen opleveren over hoe burgers te betrekken bij wateruitdagingen waarmee drinkwaterbedrijven te maken hebben. De gebruikersprikkels van het platform, zoals digitale onderscheidingen, visuele prikkels en de combinatie met sociale evenementen, zijn interessante strategieën om watergebruikers succesvol te betrekken bij het oplossen van problemen.

Met name bij onderwerpen als (1) interactie tussen klant en de drinkwatersector, (2) ‘citizen science’ projecten en (3) hydroinformatica lijken deze Digital Social Platforms zowel een onvermijdelijke als veelbelovende ontwikkeling. Momenteel zijn deze platformen in gebruik in Leicester, Milton Keynes, Sabadell, Jerusalem.

delen