Nieuws

Willem Koerselmanprijs voor tweede maal naar Emke en De Voogt

Rioolwater als spiegel van de samenleving

Erik Emke en Pim de Voogt hebben de Willem Koerselmanprijs 2016 gewonnen voor het artikel Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis, dat in 2014 is verschenen in het blad Addiction. Het artikel beschrijft dat rioolwateranalyse als methode om het gebruik van illegale drugs onder de Europese bevolking te onderzoeken sneller en regelmatiger te gebruiken is dan traditionele onderzoeksmethoden, zoals enquêtes. Rioolwaterzoek is complementair aan deze traditionele methoden. Het beschreven onderzoek maakt deel uit van langjarig Europabreed onderzoek, dat wordt geleid door het Europese SCORE-netwerk.

70 keer geciteerd

De Voogt en Emke waren niet de enige auteurs van het winnende artikel, 23 andere auteurs uit heel Europa hebben meegeschreven. Tussen de publicatie in 2014 en de peildatum voor de Willem Koerselmanprijs 2016 (28 februari 2017) is hun artikel 70 keer geciteerd.

Voor de tweede keer

Voor Emke en De Voogt is het de tweede keer dat zij de Willem Koerselmanprijs krijgen. Ook in 2014 wonnen ze, ook toen met een artikel over het Europabrede drugsonderzoek. Dat artikel is inmiddels 145 keer geciteerd. Dat dit artikel zo kort na de verschijning al zo vaak is geciteerd, schrijven de auteurs toe aan de snelle groei van dit vakgebied en de internationale belangstelling voor op rioolwateranalyse gebaseerd epidemiologische onderzoek.

Willem Koerselmanprijs

KWR reikt de Willem Koerselmanprijs sinds 2009 elk jaar uit aan de KWR-onderzoekers die het peer-reviewed artikel hebben geschreven dat in het voorafgaande jaar het meest is geciteerd (maar de prijs nog niet eerder heeft gewonnen). De prijs wordt overhandigd door ex-collega Willem Koerselman, naar wie de prijs vernoemd is. Voor zijn artikel uit 1996 (The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation) in het Journal of Applied Ecology kreeg Koerselman in 2009 de eerste Willem Koerselmanprijs uitgereikt. Dat artikel is nu al 941 keer geciteerd.

Winnaar Erik Emke (midden) krijgt prijs uitgereikt door Chief Science Officer Gertjan Medema (links) en ontvangt de oorkonde van Willem Koerselman (rechts), de naamgever van de prijs.

 

delen